Het LSR

Sterk in medezeggenschap

 

Hoe zijn inwoners (met en zonder zorgvraag) betrokken bij regionale samenwerkingen op het gebied van zorg en welzijn? Wat gaat er goed in de samenwerking tussen professionals en inwoners/zorggebruikers en wat kan er beter? Dat onderzoekt Pluut & Partners namens het Ministerie van VWS.

Per zorgkantoorregio wordt in kaart gebracht hoe het staat met de betrokkenheid van inwoners met en zonder een zorgvraag. Dit is belangrijke input voor een ZonMw-programma dat de regionale infrastructuur voor participatie gaat versterken. Door middel van een vragenlijst wordt deze informatie verzameld; om te beginnen bij regio’s in het westen van het land.

Cliëntenperspectief onmisbaar

Vanuit het LSR brengen we deze vragenlijst graag onder de aandacht van onze leden, omdat het perspectief van cliënten en patiënten zelf op regionale samenwerking en participatie onmisbaar is. Als de cliëntenraad al breder actief is in de regio, is dat bovendien waardevolle informatie om te noemen in de vragenlijst. Met de beweging richting meer regionale samenwerking en participatie is het belangrijk om de formele, dus wettelijk verankerde, medezeggenschap via cliëntenraden op waarde te schatten.

Is uw cliëntenraad actief in de regio en/of heeft u op andere wijze zicht op participatie van inwoners in uw regio? Vul de vragenlijst dan in via deze link. Het gaat voor nu om deze regio’s:

 • Noord-Holland Noord
 • Zaanstreek / Waterland
 • Kennemerland
 • Amsterdam
 • Amstelland en de Meerlanden
 • Zuid-Holland Noord
 • Haaglanden
 • ’t Gooi
 • Utrecht
 • Midden-Holland
 • Westland, Schieland, Delfland
 • Rotterdam
 • Zuid-Hollandse Eilanden
 • Zeeland

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten en u kunt de vragenlijst tussentijds verlaten en opslaan wanneer u vanaf hetzelfde IP-adres inlogt. U kunt deze vragenlijst tot 10 november invullen. Als dank voor deelname worden vijf cadeaubonnen t.w.v. €25,- verloot.

Verder lezen

Eerder deelden we al een oproep voor deelname aan gesprekstafels in de regio. Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn regio’s aan de slag met het opstellen van transformatieplannen en regioplannen. Ook daarbij is het patiëntenperspectief onmisbaar.

Lees ook dit essay over de rol van cliëntenraden bij patiëntparticipatie in de regio uit ons Medezeggenschap Magazine (herfst 2023).

Voor meer informatie over de rechten en mogelijkheden van cliëntenraden met betrekking tot regionale samenwerking kunt u contact opnemen met ons adviespunt voor leden via adviespunt@hetlsr.nl of 030 – 299 00 04.

 

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief