Kwaliteit van zorg en (mede)zeggenschap is continu in ontwikkeling. Dat betekent verdieping, onderzoek, innovatie, actief inspelen op de praktijk. Het LSR houdt zich daarom naast de reguliere activiteiten, ook projectmatig bezig met tal van thema’s. Alleen of samen met andere organisaties. Met welke (meerjaren) projecten het LSR bezig is of was? Op deze pagina vindt u een overzicht en omschrijvingen.

Lopende projecten

Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg
Horen, zien en spreken

Afgeronde projecten

2018

Kwaliteit van Bestaan zichtbaar maken

2016/2017

Familie en naasten betrekken bij de zorg
(Be)sturen op veiligheid: rol van de cliëntenraad

2015

Verstrekking Visuele hulpmiddelen door zorgverzekeraars (deelproject samen met oogverenigingen)
CE Gehandicaptenzorg: aanvullende methoden voor mensen met verstandelijke beperkingen of hersenletsel – DaadKracht
CE Gehandicaptenzorg: aanvullende methoden voor mensen met verstandelijke beperkingen of hersenletsel – Beelden van Kwaliteit
Ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers (ouders, partners, kinderen van patiënten) in revalidatiecentra

2014

Zichtbare Zorg Revalidatie
Zorginkoop en cliëntenperspectief
Kwaliteit in beeld
Cliëntennetwerken

2012

Disability management in de praktijk
CQI kinderen en jongeren in de revalidatie

2011

Meerwaarde van stripverhalen in de informatieoverdracht aan mensen met een verstandelijke beperking

2010

CQ voor en door ervaringsdeskundigen
Cliëntenraden en brandveiligheid
Cliëntenraden en pakketmaatregelen
Opsterk: cliëntenraden en ondersteuningsplan (PDF 82KB) ReadSpeaker Lees voor

Delen op social media