Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Voor een cliëntenraad of professional in de medezeggenschap laten de dagelijkse bezigheden meestal geen ruimte om stil te staan bij dat wat er nodig is om de medezeggenschap (nog) beter te laten verlopen. Een maatwerktraining biedt de gelegenheid om juist die kennis en vaardigheden op te doen, waar u in de praktijk behoefte aan heeft. Of het nu gaat om de rechten en mogelijkheden vanuit de Wmcz, een meer proactieve werkwijze met een eigen visie en werkplan, of onderhandelen met meer resultaat. Dat kan op uw eigen locatie.

Op maat

Een maatwerktraining motiveert om met nieuwe ideeën en vaardigheden weer een stap verder te komen. Het programma van de cursus wordt op basis uw wensen door de cursusleider samengesteld. In gezamenlijk overleg wordt voor een dagdeel, dag, workshop of andere cursusvorm (ook online) gekozen. De cursusleider kan u hierin adviseren.

In gesprek met Elise Koekkoek, adviseur medezeggenschap over deskundigheidsbevordering van het LSR

Onderwerpen ter inspiratie

 • Basiskennis over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018.
 • Medezeggenschapsstructuur
 • Medezeggenschapsregeling
 • Opstellen werkplan
 • Contact achterban
 • Medezeggenschap op locaties binnen Wmcz 2018
 • Samenwerken deelraden
 • Overlegpartner cliëntenraden
 • Het opstellen van een visie of werkplan voor de cliëntenraad
 • De samenwerking met de raad van bestuur
 • Samenwerken team cliëntenraden
 • Eigen werkwijze cliëntenraad evalueren
 • De contacten met de achterban vormgeven
 • De adviesprocedure; de wettelijke bevoegdheden en de praktijk
 • Kansen en mogelijkheden voor beïnvloeding beleid
 • Onderhandelingsvaardigheden en gesprekstechnieken
 • Implementeren van digitaal patiëntendossier
 • Het managen van medezeggenschap, voor bestuurders en leidinggevenden
 • Zelfsturende teams en medezeggenschap cliënten
 • Personeelstekort en kwaliteit van zorg
 • Implementeren van digitaal patiëntendossier
 • Leven in vrijheid: vrijheidsbeperking van cliënten
 • Medezeggenschap cliënten en verschraling van zorgaanbod
 • Financiën van de instelling
 • Toekomstscenario’s zorg en de rol van de cliëntenraad
 • Faciliteren van de dialoog tussen cliënten-medewerkers-familie
 • De cliëntenraad en klachtopvang; Wkkgz en de samenhang met de Wzd
 • Wet langdurige zorg & Wmo

Bedoeld voor

 • cliëntenraden van ziekenhuizen, revalidatie, gezondheidscentra of andere instellingen in de curatieve sector
 • cliëntenraden in de ggz
 • verwantenraden in de gehandicaptenzorg
 • cliëntenraden in de gehandicaptenzorg
 • leden van een clientenraad, ondersteuners, ambtelijk secretarissen, managers, bestuurders

Het LSR is gespecialiseerd in het geven van cursussen aan laaggeletterden en speciale doelgroepen in de gehandicaptenzorg. Materiaal is ontwikkeld in eenvoudige taal en/of met pictogrammen. Het LSR kan een speciale cursus op maat geven aangepast aan het niveau van de raad of cliënten.

Kosten

Ook de kosten voor maatwerktrainingen zijn maatwerk. Afhankelijk van de gewenste cursusduur en -vorm geven wij een kostenindicatie of maken we een offerte. De standaard prijs voor twee aaneengesloten dagdelen is voor leden 1.695 euro en voor niet-leden: 2.125 euro. Dit is een all-in tarief inclusief cursusmateriaal, reiskosten en reistijd.

Een dagdeel cursus, korte voorlichting, workshop of online webinar zijn ook mogelijkheden, die elk een eigen tarief kennen. Uitgangspunt bij de offerte is het lidmaatschap, waarbij flinke korting op de cursusprijs mogelijk is.

Datum en locatie

Om uw tijd te besparen komen we graag naar uw locatie. Datum en locatie worden in overleg met de cliëntenraad bepaald.

Aanmelden en meer informatie

Voor het aanvragen van een cursus of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het adviespunt. Na dit eerste contact volgt een telefonische intake met de adviseur die de cursus gaat uitvoeren. Wilt u een intakegesprek op locatie dan wordt gekeken naar wat de mogelijkheden zijn en worden mogelijk kosten in rekening gebracht.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief