Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Een meningsverschil met de bestuurder? Meestal komt u er samen uit. Maar soms ligt het ingewikkelder en is een onafhankelijke partij nodig. Dan is er de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) .

Wat doet de LCvV?

De LCvV is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018.

Commissies van vertrouwenslieden vervullen hun taak op basis van de Wmcz 2018. Deze wet geeft hen de taak om te bemiddelen tussen zorgaanbieder en cliëntenraad of een bindende uitspraak te doen over meningsverschillen.

De LCvV bemiddelt bij meningsverschillen tussen zorgaanbieders en cliëntenraden en kan een bindende uitspraak doen. Een verzoek tot bemiddeling of een uitspraak dient u schriftelijk in bij de LCvV. Vervolgens beslist de voorzitter van de LCvV of zij zullen bemiddelen dan wel een bindende uitspraak zullen doen.

Bemiddeling

Bij bemiddeling benoemt de voorzitter één van de LCvV-leden tot bemiddelaar. De bemiddelaar houdt een gesprek met de cliëntenraad en de zorgaanbieder. Soms lukt het om tijdens dit gesprek tot overeenstemming te komen. Zo niet, dan beoordeelt de bemiddelaar of een vervolggesprek wenselijk is. Zo’n vervolggesprek kan opnieuw onder leiding van de bemiddelaar worden gehouden. De bemiddelaar kan echter ook adviseren een mediator in te schakelen.
Als de bemiddeling niet slaagt, kan het meningsverschil worden opgelost door een bindende uitspraak van de LCvV.

Uitspraak

Voordat er een bindende uitspraak wordt gedaan, onderzoekt de secretaris van de LCvV wat precies het meningsverschil is. Vervolgens organiseren zij een hoorzitting. Dat is een bijeenkomst van een afvaardiging van de cliëntenraad, van de zorgaanbieder en een vertegenwoordiging van de LCvV. De voorzitter van de LCvV leidt de hoorzitting. Doel van de hoorzitting is een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het meningsverschil.

Kosten

Als een cliëntenraad of zorgaanbieder een beroep doet op de LCvV dan brengt de LCvV daarvoor € 310,- in rekening bij de zorgaanbieder. De LCvV brengt nooit kosten in rekening bij een cliëntenraad. Dit bedrag kan zo laag zijn doordat de brancheorganisaties die de LCvV in stand houden het grootste deel van de kosten voor hun rekening nemen. Bemiddelingsgesprekken kosten € 350 per gesprek. Ook deze kosten komen voor rekening van de zorgaanbieder.

Uitspraken LCvV

Uitspraken van de LCvV zijn van belang voor de uitleg van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018.

Uitspraken LCvV

De LCvV wordt in stand gehouden door:

 • ActiZ, branchevereniging van zorgondernemers
 • De Nederlandse GGZ
 • NVZ, Nederlandse vereniging van ziekenhuizen
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Jeugdzorg Nederland
 • Consortium van brancheverenigingen in de eerstelijnszorg bestaand uit: InEen, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en de Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Federatie Medisch Specialisten
 • Ambulancezorg Nederland
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • LOC Waardevolle Zorg
 • KansPlus
 • LSR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het adviespunt van het LSR of kijk op www.vertrouwenslieden.nl of veelgestelde vragen

Artikelen

Artikelen over uitspraken van de LCvV verschenen in het MEDEzeggenschap magazine leest u hier.

 

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief