Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Van cliënten in zorginstellingen wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk hun eigen behoefte verwoorden, eigen regie voeren en opkomen voor hun eigen belangen. Voor sommige mensen is dat echter moeilijk. Dit kan te maken hebben met de aard van iemands aandoening of beperking, het gevoel van afhankelijkheid van de zorg of de emoties die sommige zaken oproepen.

Veel zorgorganisaties onderkennen dit probleem en stellen hiervoor een (externe) vertrouwenspersoon aan. Het LSR heeft onafhankelijke, professionele vertrouwenspersonen Zorg beschikbaar. Onze vertrouwenspersonen hebben ruime ervaring in het begeleiden van cliënten bij het verduidelijken van hun onvrede en het verwoorden van hun eventuele klachten. Doordat de vertrouwenspersoon onafhankelijk is van de organisatie, kan hij of zij echt naast de cliënt staan en meedenken over de mogelijkheden. De vertrouwenspersoon Zorg zorgt ervoor dat de cliënt gehoord wordt en dat er serieus gekeken wordt naar mogelijkheden voor het verbeteren van de situatie waarover onvrede bestaat.

Direct naar

Naast de vertrouwenspersoon Zorg biedt het LSR organisaties diverse andere functionarissen op het gebied van cliëntvertrouwen en klachtopvang: de klachtenfunctionaris vanuit de Wkkgz (een onpartijdige bemiddelaar bij klachten in de zorg), de vertrouwenspersoon Wmo/sociaal domein (een onpartijdige functionaris actief binnen gemeenten) en de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (een partijdige vertrouwenspersoon die de rechtspositie beschermt van cliënten rond onvrijwillige zorg).Bezoek de betreffende webpagina’s voor meer informatie of neem direct contact op voor een advies op maat.


Wat doet een vertrouwenspersoon Zorg?

De vertrouwenspersoon Zorg is in eerste instantie een luisterend oor. Cliënten of verwanten kunnen er terecht met hun verhaal. De vertrouwenspersoon luistert. Daarna bespreekt hij of zij of er vervolgstappen nodig zijn en welke mogelijkheden de cliënt daarvoor heeft.

De vertrouwenspersoon Zorg ondersteunt de cliënt, als deze dat wil ook bij het opkomen voor zijn belangen. Bijvoorbeeld bij het gesprek met degene waar de cliënt onvrede bij ervaart of bij het opstellen van een brief voor de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon Zorg houdt daarbij oog voor herstel van de relatie met de zorgverlener en het vinden van een oplossing waar alle betrokkenen tevreden mee zijn.

Praktijkvoorbeeld: “Er is hier niemand met wie ik gewoon kan praten.”

S. woont op een woning voor mensen met een ernstig meervoudige beperking. De andere bewoners kunnen niet of nauwelijks praten. Een enkeling slaakt harde kreten uit, anderen keren helemaal in zichzelf. S. kan wél praten en doet dit ook graag. Tijdens mijn bezoek aan de woning spreekt S. uit het liefst te willen verhuizen.

S. kan nu alleen met de begeleiding kletsen en voelt zich alleen op de woning. Ook heeft hij het gevoel altijd maar begrip te moeten hebben voor de andere cliënten. Terwijl hij zich behoorlijk kan irriteren aan de geluiden binnen de woning en het gedrag van de andere cliënten.

De begeleiding is op de hoogte S.’s verhuiswens. Er is alleen niet direct een andere geschikte plek vrij en begeleiding maakt zich zorgen of hij niet terugvalt in oude patronen op een woning met een andere begeleidingsstijl. S. voelt zich maar deels serieus genomen en vindt het zoeken naar een andere plek maar lang duren. Lees meer

BEKIJK MEER PRAKTIJKVOORBEELDEN

Onafhankelijkheid en partijdigheid

Cliënten durven zich vaak beter te uiten bij mensen die onafhankelijk zijn van de instelling waar zij zorg ontvangen. Zij voelen zich veiliger als de persoon met wie ze praten geen band heeft met de instelling. Met het inhuren van een extern vertrouwenspersoon van het LSR voor uw instelling waarborgt u die onafhankelijkheid en veiligheid.

De vertrouwenspersoon Zorg neemt de cliënt en diens afhankelijke positie als uitgangspunt bij het laagdrempelig oplossen van onvrede en klachten. Hierin verschilt de positie van de vertrouwenspersoon Zorg bijvoorbeeld van die van de klachtenfunctionaris. Deze laatste is onpartijdig en neutraal betrokken.

Dat de vertrouwenspersoon Zorg altijd het belang van de cliënt voor ogen houdt, betekent overigens niet dat hij of zij koste wat het kost de opvatting van de cliënt deelt. Het betekent wel dat de vertrouwenspersoon de cliënt steunt bij het bereiken van zijn doel, zonder zich een oordeel te vormen over dat doel. Hij of zij ondersteunt de cliënt bij het zorgvuldig nemen van een besluit en oordeelt niet over de inhoud daarvan.

Kwaliteitsverbetering

De vertrouwenspersoon Zorg rapporteert en registreert anoniem alle klachten en signalen die binnenkomen. De vertrouwenspersoon onderneemt ook actie als hij of zij serieuze tekortkomingen in de individuele zorg of dienstverlening constateert en de cliënt zelf niet in staat is hierover adequaat een klacht te uiten. Al deze gegevens verwerkt de vertrouwenspersoon in een periodiek rapport dat hij of zij bespreekt met de organisatie. Het rapport geeft tendensen en structurele knelpunten binnen de organisatie weer. Dit geeft uw organisatie inzichten waarmee beleid kan worden bijgestuurd. Zo levert de vertrouwenspersoon een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de instelling.

Advies over de mogelijkheden

Wilt u meer informatie over een vertrouwenspersoon Zorg via het LSR? Of wilt u een vrijblijvend gesprek of advies over de mogelijkheden van ons vertrouwenswerk voor uw organisatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs klachtopvang via de onderstaande knoppen. We helpen u graag verder.

BEL 030-293 76 64

STUUR EEN E-MAIL

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief