Het LSR

Sterk in medezeggenschap

VOORWAARDEN CURSUS OP MAAT (incompany)

Procedure

 • Na aanmelding neemt de cursusleider contact met u op. De cursusleider houdt een telefonische intakegesprek. Op basis van het intakegesprek stelt de cursusleider een conceptprogramma en offerte op.
 • De opdrachtgever ontvangt het programma en de offerte in tweevoud ter ondertekening.
 • De cursusleider overlegt met de contactpersoon over eventuele hulpmiddelen zoals beamer, laptop, flap-over enzovoort.

Datum en locatie

 • De datum voor een cursus wordt in overleg met de cursusleider bepaald.
 • Er zitten minimaal zes weken tussen de aanvraag en het geven van de cursus.
 • De locatie en de catering organiseert de opdrachtgever zelf.

Betaling en annulering

 • Na ontvangst van de ondertekende offerte ontvangt de opdrachtgever een factuur.
 • Annulering van een cursus op maat  (incompany) is niet mogelijk, in voorkomende situaties is het in overleg mogelijk de datum te verplaatsen. Bij het in overleg verzetten van de datum is het LSR gerechtigd om de reeds gemaakte kosten (o.a. voorbereidingstijd, vrijgehouden tijd in agenda, opnieuw inplannen etc.) in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het LSR hanteert hiervoor 25% van het factuurbedrag.

VOORWAARDEN CURSUSSEN OPEN INSCHRIJVING/CONGRES

Procedure

 • Tot uiterlijk één week voor aanvang van de cursus kunt u zich opgeven.
 • Bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u het programma en een routebeschrijving.
 • Is de cursus volgeboekt en kunt u niet meer deelnemen, dan hoort u dit ruim van tevoren.

Betaling en annulering

 • Voorafgaand aan het volgen van de cursus verzenden we de factuur naar het opgegeven factuuradres.
 • Annulering is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
  • annulering tot uiterlijk 4 weken voor aanvang 100% restitutie.
  • annulering tot uiterlijk 2 weken voor aanvang 50% restitutie.
  • annulering binnen 2 weken voor aanvang geen restitutie.
 • Bij te weinig deelnemers annuleert het LSR de cursus uiterlijk 1 week van te voren.
Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief