Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Cliëntenraden werken vrijwillig, maar wel in een professionele omgeving waarin iedereen gebaat is bij goede medezeggenschap. Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van cliëntenraden is de beschikbaarheid van voldoende faciliteiten en voldoende middelen, zodat de cliëntenraad bijvoorbeeld kan deelnemen aan scholing (Wmcz 2018, artikel 6). Daardoor kunnen cliëntenraden zich onafhankelijk van de zorgaanbieder opstellen.

Doordat de wetgever bepaalde kosten in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 heeft opgenomen, bestaat er geen twijfel meer over dat deze kosten ten laste van de zorgaanbieder komen voor zover het redelijkerwijs noodzakelijk is dat de cliëntenraad deze kosten maakt. De wetgever beoogt hiermee dat cliëntenraden voor hun financiën minder afhankelijk zijn van de welwillendheid van de zorgaanbieder.

Meer informatie over financiering en het werk van de cliëntenraad vindt u op onze kennisbank.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief