Het LSR

Sterk in medezeggenschap

De cursussen, trainingen, themabijeenkomsten, workshops en opleidingen van het LSR

Als lid van de cliëntenraad of als professional in de medezeggenschap van cliënten of burgers wilt u uw kennis en deskundigheid vergroten. Door te lezen, door informatie uit te wisselen en door te overleggen met anderen. Gewoon in de dagelijkse praktijk. Maar soms kunt u net iets extra’s gebruiken. Met een cursus, training of themabijeenkomst van het LSR kunt u gericht uw deskundigheid vergroten, vaardigheden trainen en ervaringen uitwisselen. Op deze pagina vindt u ons aanbod.

Direct naar:

Agenda & inschrijven deskundigheidsbevordering

De voordelen van deskundigheidsbevordering via het LSR

Het LSR heeft ruime ervaring in zorg en dienstverlening. Die ervaring brengen wij graag op u over. De cursusleiders van het LSR weten hun brede kennis over medezeggenschap, van wettelijke kaders tot praktijk, te koppelen aan de wensen en ervaringen van u als cursist of opdrachtgever. Geen handleidingen uit een boek, maar oefenstof uit de praktijk. Met een concreet resultaat.

  Onze deskundigheidsbevordering kenmerkt zich door:

 • een persoonlijke benadering
 • duidelijke mondelinge uitleg
 • interactie tussen cursisten en cursusleider die inspeelt op vragen
 • professionele leer- en trainingsmethoden
 • heldere taal aangepast aan de doelgroep

We richten ons samen met u op vernieuwen, veranderen en verbeteren. De cursussen, trainingen, opleidingen en bijeenkomsten van het LSR leggen een directe link met de praktijk. Ze motiveren en inspireren om medezeggenschap en zeggenschap vanuit nieuwe inzichten vorm en inhoud te geven.


In gesprek met Elise Koekkoek, trainer en adviseur medezeggenschap over deskundigheidsbevordering‘Hoewel we meer maatwerktrainingen geven dan cursussen met een open inschrijving, zorgen we ook altijd voor een goed gevulde agenda met open inschrijving. Om meerdere redenen. Onderwerpen die het meest spelen bij cliëntenraden willen we structureel aanbieden. De open cursussen geven ook een mooi beeld van welke mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering er zijn en dienen dus tevens ter inspiratie.’ Lees meer

Soorten deskundigheidsbevordering

Cursussen en trainingen – open inschrijving

Het LSR biedt jaarlijks verschillende trainingen en cursussen aan via een open inschrijving, zie onze agenda. Dit zijn basiscursussen medezeggenschap, cursussen en trainingen op thema en cursussen voor voorzitters en managers.

De cursussen en trainingen verbreden uw blikveld in de praktische en theoretische onderdelen van het cliëntenraadswerk; de verkregen inzichten kunt u direct toepassen in uw eigen situatie. Er is veel aandacht voor het versterken van de positie van de cliëntenraad en/of van uw positie als cliënt in de eigen organisatie. Daarnaast komt aan bod hoe u binnen de cliëntenraad ieders persoonlijke vaardigheden en interesses optimaal kunt inzetten. In de cursussen en trainingen is verder veel ruimte voor inbreng van uw eigen praktijkervaringen.

Kijk in de agenda voor het actuele aanbod en meer informatie.

Maatwerktrainingen en -cursussen

Vindt u in de agenda niet precies de cursus of training die u zoekt? Dan maakt het LSR voor uw raad of team graag een cursus op maat. Of misschien wilt u geen (na)scholing maar een advies, evaluatie van de medezeggenschap of een gespreksleider voor een bijeenkomst die u zelf organiseert. Ook hiervoor kunt u bij het LSR terecht. Het LSR denkt graag met u mee en ontwikkelt een aanbod naar uw specifieke wensen. De maatwerkcursus of -training kunt u met uw cliëntenraad of (management)team volgen, bij uw eigen organisatie of bij ons op kantoor.

Meer over maatwerktrainingen

Workshops met een vaste opzet

Het LSR ontwikkelt regelmatig met kennispartners workshops met een vast format, onder meer over toegankelijke eerstelijnszorg en technologie in de gehandicaptenzorg. Deze workshops kunt u kant-en-klaar bij ons afnemen. De trainers geven de workshops dan op uw eigen locatie of bij ons op kantoor.

Bekijk ons aanbod van direct afneembare workshops

Aanbod in eenvoudige taal

Het LSR is gespecialiseerd in het samenstellen en geven van cursussen aan laaggeletterden. Het materiaal voor deze scholing ontwikkelen we in eenvoudige taal en/of met pictogrammen. Het LSR geeft deze cursussen op maat, aangepast aan het niveau van de raad of cliënten.

Informatiekaart Cursussen medezeggenschap_Eenvoudig

Speciaal voor de gehandicaptenzorg geeft het LSR ook korte cursussen van twee uur.

Thema- en netwerkbijeenkomsten

Naast trainingen en cursussen organiseren we vanuit het LSR jaarlijks diverse netwerk- en themabijeenkomsten voor onze leden. Bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten voor cliëntenraden in ziekenhuizen en het MSB en voor cliëntenraden in de revalidatie.

Er zijn bijeenkomsten voor de verschillende doelgroepen onder onze leden:

 • cliëntenraden curatieve sector (ziekenhuizen, revalidatiecentra, ggz)
 • verwanten gehandicaptenzorg
 • cliëntenraden lichamelijke gehandicaptenzorg
 • cliëntenraden verstandelijke gehandicaptenzorg
 • voorzitters, ambtelijk secretarissen, managers en bestuurders

Meer informatie over themabijeenkomsten vindt u in de agenda

Meer informatie

Wilt u meer weten over het cursusaanbod, een vrijblijvend intakegesprek of uw deskundigheid op andere manieren bevorderen, bijvoorbeeld via een gericht advies? Bekijk onze agendavoorwaarden  en/of adviespagina of neem contact op met het adviespunt van het LSR via de knoppen hieronder, we helpen u graag verder.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief