Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Hieronder staan interviews, beschouwende en opiniërende artikelen over de zorg die verschenen zijn in het MEDEzeggenschap Magazine.

Regionale samenwerking in beeld? (2023)

De rol van de cliëntenraad bij patiëntenparticipatie in de regio (2023)

Preventie: Beter voorkomen dan genezen (2023)

Integraal zorgakkoord, wat betekent het voor de patiënt? (2022)

Discriminatie in de zorg: een ongemakkelijke waarheid (2022)

Personeelstekorten? Ga samen in gesprek! (2022)

Waardegedreven zorg, wat betekent dat voor de medezeggenschap (2022)

De toestand in de zorg is geen natuurwet (2021)

De juiste zorg op de juiste plek (2020)

Hoe toegankelijk is uw zorgorganisatie? (2020)

Warmlopen voor de Wmcz (2019)

Gezondheidsvaardig (2019)

Opereren in gereguleerde markt kritische rol cliëntenraad (2018)

De Wmcz – Een lange mars door de instituties (2018)

Het cliëntenperspectief in de nieuwe Governance code (2017)

Toezicht marktwerking en concurrentie in de zorg (2017)

Zorgen om het mijden van zorg (2016) Lees voor

Patiënt in de hoofdrol (2016)

Patiënt in de hoofdrol, zorgverzekeraar de regie (uitgebreide versie 2015)

Fuseren of samenwerken? (2015)

Medezeggenschap in een veranderend zorglandschap (2015)

Interview Inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg (IGZ) Ronnie van Diemen (2014)

‘Ziekenhuisbestuurders hebben cliëntenraden nodig’. Interview met NVZ-directeur Margot van der Starre (2014)

Transparantie sterftecijfers ziekenhuizen en keuzedilemma’s patiënt (2014)

Medezeggenschap mét wettelijke bevoegdheden (2014)

Cliëntenraad mét wettelijke bevoegdheden óók in de curatieve zorg (2013)

Die mantel past u allemaal. Familie, buren en vrienden als reserveleger (2013)

Keuzes maken als je kwetsbaar bent (2013)

De kiezende zorgconsument bestaat niet (2013)

Elektronisch patiëntendossier: hoe veilig is uw informatie (2013)

Concentratie medisch-specialistische zorg: wat betekent het voor de cliënt? (2012)

Stokpaardjes en zondebokken: over hoge kosten en overbodige behandelingen in de zorg (2012)

Rol van cliëntenraad nog lang niet uitgespeeld (2012)

In de hoofdrol: de zorgverzekeraars (2012)

Ziekenhuiszorg: een hele onderneming(2011)

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief