Hieronder staan opiniërende artikelen en interviews die verschenen zijn in het MEDEzeggenschap Magazine.

Warmlopen voor de Wmcz (3-2019) ReadSpeaker Lees voor

Gezondheidsvaardig ReadSpeaker Lees voor

Opereren in gereguleerde markt kritische rol cliëntenraad (11-2018) ReadSpeaker Lees voor

De Wmcz – Een lange mars door de instituties (3-2018)heden – ga er maar aan staan (3-2019)ReadSpeaker Lees voor

Het cliëntenperspectief in de nieuwe Governance code (2017)heden – ga er maar aan staan (3-2019)ReadSpeaker Lees voor

Toezicht marktwerking en concurrentie in de zorg (2017) ReadSpeaker Lees voor

Zorgen om het mijden van zorgReadSpeaker Lees voor

Patiënt in de hoofdrolReadSpeaker Lees voor

Patiënt in de hoofdrol, zorgverzekeraar de regie (uitgebreide versie 4-2015)ReadSpeaker Lees voor

Fuseren of samenwerken? (3-2015)ReadSpeaker Lees voor

Medezeggenschap in een veranderend zorglandschap (1-2015)ReadSpeaker Lees voor

Interview Inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg (IGZ) Ronnie van Diemen (4-2014)ReadSpeaker Lees voor

‘Ziekenhuisbestuurders hebben cliëntenraden nodig’. Interview met NVZ-directeur Margot van der Starre (2-2014)ReadSpeaker Lees voor

Transparantie sterftecijfers ziekenhuizen en keuzedilemma’s patiënt (3-2014)ReadSpeaker Lees voor

Medezeggenschap mét wettelijke bevoegdheden (3-2014)ReadSpeaker Lees voor

Cliëntenraad mét wettelijke bevoegdheden óók in de curatieve zorg (4-2013)ReadSpeaker Lees voor

Die mantel past u allemaal. Familie, buren en vrienden als reserveleger (3-2013)ReadSpeaker Lees voor

Keuzes maken als je kwetsbaar bent (3-2013)ReadSpeaker Lees voor

De kiezende zorgconsument bestaat niet (2-2013) ReadSpeaker Lees voor

Elektronisch patiëntendossier: hoe veilig is uw informatie (2-2013)ReadSpeaker Lees voor

Concentratie medisch-specialistische zorg: wat betekent het voor de cliënt? (4-2012)ReadSpeaker Lees voor

Stokpaardjes en zondebokken: over hoge kosten en overbodige behandelingen in de zorg (3-2012)ReadSpeaker Lees voor

Rol van cliëntenraad nog lang niet uitgespeeld (2-2012)ReadSpeaker Lees voor

In de hoofdrol: de zorgverzekeraars (1-2012)ReadSpeaker Lees voor

Ziekenhuiszorg: een hele onderneming(4-2011)ReadSpeaker Lees voor

Delen op social media