Hieronder staan opiniërende artikelen en interviews die verschenen zijn in het MEDEzeggenschap Magazine.

Warmlopen voor de Wmcz (3-2019)

Gezondheidsvaardigheden – ga er maar aan staan (3-2019)

Opereren in gereguleerde markt kritische rol cliëntenraad (11-2018)

De Wmcz – Een lange mars door de instituties (3-2018)

Het cliëntenperspectief in de nieuwe Governance code (2017)

Toezicht marktwerking en concurrentie in de zorg (2017)

Zorgen om het mijden van zorg (5-2016)

Patiënt in de hoofdrol (5-2016)

Patiënt in de hoofdrol, zorgverzekeraar de regie (uitgebreide versie 4-2015)

Fuseren of samenwerken? (3-2015)

Medezeggenschap in een veranderend zorglandschap (1-2015)

Interview Inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg (IGZ) Ronnie van Diemen (4-2014)

‘Ziekenhuisbestuurders hebben cliëntenraden nodig’. Interview met NVZ-directeur Margot van der Starre (2-2014)

Transparantie sterftecijfers ziekenhuizen en keuzedilemma’s patiënt (3-2014)

Medezeggenschap mét wettelijke bevoegdheden (3-2014)

Cliëntenraad mét wettelijke bevoegdheden óók in de curatieve zorg (4-2013)

Die mantel past u allemaal. Familie, buren en vrienden als reserveleger (3-2013)

Keuzes maken als je kwetsbaar bent (3-2013)

De kiezende zorgconsument bestaat niet (2-2013)

Elektronisch patiëntendossier: hoe veilig is uw informatie (2-2013)

Concentratie medisch-specialistische zorg: wat betekent het voor de cliënt? (4-2012)

Stokpaardjes en zondebokken: over hoge kosten en overbodige behandelingen in de zorg (3-2012)

Rol van cliëntenraad nog lang niet uitgespeeld (2-2012)

In de hoofdrol: de zorgverzekeraars (1-2012)

Ziekenhuiszorg: een hele onderneming (4-2011)

Delen op social media