Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Het LSR ontwikkelt regelmatig workshops met kennispartners, vaak als onderdeel van projecten in de zorg. Deze workshops hebben een vast format en kunt u kant-en-klaar, inclusief deskundige trainers, bij ons en onze kennispartners afnemen. Incompany of op het LSR-kantoor in Utrecht.

Direct naar

Workshop Technologie in de gehandicaptenzorg

Beeldbellen, zorgrobots en apps op je telefoon. Ook in de zorg wordt steeds meer nieuwe technologie gebruikt. Hoe kan de cliëntenraad of verwantenraad hier goed over meepraten in het belang van cliënten? Welke goede voorbeelden zijn er al? In deze workshop komt dat aan bod. Je leert ook wat de rechten van de cliëntenraad zijn bij nieuwe technologie.

Tijdens de workshop gaan we onder andere in op de volgende vragen:

 • Wat is technologie in de zorg?
 • Welke rechten heeft de cliëntenraad bij nieuwe technologie?
 • Hoe kan de raad voor cliënten opkomen als er nieuwe technologie komt?

Bekijk voor een voorproefje van de workshop de Handreiking cliëntenraden: meepraten en meebeslissen over technologie.

Mogelijkheden & kosten

Er is een workshop-versie voor cliënten en een versie gericht op verwanten/vertegenwoordigers in de cliëntenraad. We bieden de workshop live aan op het kantoor van het LSR of incompany, maar volledig online via Teams of Zoom is ook mogelijk. In coronatijd hebben we hier goede ervaringen mee opgedaan. Neem voor meer informatie contact op met het LSR-adviespunt.

De workshops en handreiking Technologie in de gehandicaptenzorg zijn tot stand gekomen binnen de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg. Dit is een programma van Volwaardig Leven, in opdracht van het Ministerie van VWS en uitgevoerd door Vilans en Academy Het Dorp.

Workshop gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap eerstelijnszorg

Bijna dertig procent van de volwassenen in Nederland heeft moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Hoe toegankelijk zijn eerstelijnsorganisaties voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? De cliëntenraad kan een aanjagende rol spelen om samen met de zorgaanbieder in de eerstelijnszorg de toegankelijkheid voor deze grote groep mensen te verbeteren. Zodat ook voor hen de zorg verbetert.

De workshop Gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap is speciaal ontwikkeld voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg. Tijdens de workshop:

 • Delen we kennis over gezondheidsvaardigheden, zoals cijfers en gevolgen. Ook komen diverse praktijkvoorbeelden en praktische instrumenten aan bod.
 • Bespreekt u wat de motivatie en doelen zijn van de cliëntenraadsleden om met dit thema aan de slag te gaan.
 • Gaan we in op het opzetten van achterbancontact met diverse doelgroepen: hoe zorg je dat je hierbij ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bereikt en betrekt?
 • Delen we kennis over medezeggenschap en bespreekt u welke rol u als cliëntenraad wilt innemen om samen met de organisatie met dit thema aan de slag te gaan.

Aan deze workshop nemen ook collega-cliëntenraadsleden deel van andere eerstelijns organisaties. Naast theorie en voorbeelden van andere cliëntenraden is er veel aandacht voor uitwisseling en discussie. De trainers begeleiden de deelnemers in het formuleren van doelen en vervolgstappen.

Mogelijkheden & kosten

Het LSR organiseert deze workshop regelmatig samen met Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, op basis van open inschrijving, zie onze agenda. De workshop is gratis voor leden van het LSR. Niet-leden betalen een bijdrage van 95,00 euro per persoon.

Wil je deze workshop incompany afnemen met je eigen cliëntenraad? Dat kan ook, neem daarvoor contact op met het adviespunt van het LSR. We helpen u graag verder!


De workshop gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap eerstelijnszorg is ontwikkeld in het kader van het
ZonMw-project ‘Medezeggenschap en Toegankelijke eerstelijnszorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden’.

 

Workshop Effectief lezen van beleid

Om goed advies te kunnen geven heeft de cliëntenraad informatie nodig. Dat betekent soms een worsteling door beleidsstukken. Met meer gemak de kern van de zaak uit een beleidsstuk halen en zelfs ontdekken wat er niet in staat? Dan is deze training iets voor u.

De cliëntenraad heeft invloed op het beleid van de organisatie door het gevraagd en ongevraagd geven van advies of instemming. Voor het geven van goede adviezen is heldere informatie van groot belang. Informatie over de advies- of instemmingsvraag staat vaak in een bijgevoegd beleidsstuk. Maar hoe lees je zo’n beleidsstuk?

Begrijpend lezen van een beleidsstuk is voor veel mensen lastig. Waar komt een voorgestelde wijziging vandaan? Wat verwacht de organisatie dat de wijziging moet opleveren? Welke kansen en bedreigingen zijn er? En hoe lees je wat de gevolgen voor cliënten zijn?

Het LSR organiseert de training ‘Effectief lezen van beleid’ samen met Hemmo Hemmes van Topstukken. Topstukken heeft veel ervaring met het werken vanuit de lezer van het beleid. Wat heeft de lezer nodig om een goed advies te geven vanuit cliëntenperspectief?

De training volgt u samen met leden van andere cliëntenraden.

Onderdelen

De training is gericht op het effectief lezen van beleidsstukken. Dit doen we door actief aan de slag te gaan met voorbeelden uit de praktijk, desgewenst uit uw eigen praktijk. Na een introductie over beleid krijgt u:

 • Een uitleg over het Focusmodel®. Met het Focusmodel® heeft u een eenvoudig en krachtig hulpmiddel in handen om naar een beleidsstuk te kijken. U ontdekt, aan de hand van het model, de structuur van een beleidsstuk en u ziet wat er ontbreekt.
 • Daarna ordenen we zelf een beleidsstuk en bouwen we een doelenboom. Aan de hand van een doelenboom oefent u met vooraf na te denken over het doel van (wijziging van) beleid.
 • Bovendien krijgt u enkele algemene handvatten om effectief te lezen en zelf voorstellen voor beleid te maken.

De training is geen cursus snellezen, wel is het een training in beter lezen. Met als doel om, in wisselwerking met de schrijvers, te komen tot betere kwaliteit van toekomstige beleidsstukken. De rode draad door de training heen is het uitwisselen van ervaringen, het vergelijken van praktijkvoorbeelden en het oefenen met lezen.

Na deelname

 • Ziet u sneller de hoofdlijnen en de kern van het verhaal in een beleidsstuk.
 • Ontdekt u eenvoudig welke informatie u mist in een beleidsstuk, zodat u gericht vragen kunt stellen over de benodigde extra informatie.
 • Kunt u niet alleen uw inhoudelijk advies onderbouwen, maar ook uw mening geven over de kwaliteit van het beleidsstuk.
 • Heeft u geoefend met het opstellen van een doelenboom, zodat u de kwaliteit van bijvoorbeeld uw eigen jaarplan kunt verbeteren.

Vragen aan Hemmo Hemmes

Hoe lukt het een cliëntenraad om met weinig tijd toch een beleidsstuk te lezen?

Door het effectief lezen wordt het lezen van beleid leuker en makkelijker. De training laat zien dat beleid niet bijt en door de aangereikte handvatten kun je de taken onderling in de cliëntenraad beter verdelen. Niet iedereen hoeft namelijk alles te lezen. Maar het lezen van beleidsstukken is wel een belangrijk onderdeel van het welslagen van de medezeggenschap.

Hoe gaat een cliëntenraad om met ingewikkelde beleidsstukken?

Een goed beleidsstuk zit eigenlijk heel eenvoudig in elkaar. Na de training weet je de kern van het beleid in een beleidsstuk te vinden, ook als het beleidsstuk niet zo goed in elkaar steekt. Waar gaat het eigenlijk over en wat mis je? Je leert en ontdekt waarover je nog vragen kunt stellen aan je overlegpartner en wanneer het nodig is om aan je overlegpartner een beter stuk te vragen. De training helpt ook om in de toekomst geen ingewikkelde stukken meer te ontvangen. Je leert aan de schrijvers te laten weten wat je nodig hebt om voorgestelde beleidswijzigingen voortaan goed te overzien.

Mogelijkheden & kosten

We bieden de workshop live aan op het kantoor van het LSR of incompany, maar volledig online via Teams of Zoom is ook mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het LSR-adviespunt.

 

 

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief