Cliënten over Kwaliteit (CoK) het cliëntervaringsonderzoek van het LSR is opnieuw getoetst én goedgekeurd. De Commissie van Deskundigen is onder de indruk van de ontwikkelingen. Het LSR blijft CoK de komende jaren aanbieden als geaccrediteerd waaier instrument. Cliënten over Kwaliteit (CoK) was al opgenomen in de ‘waaier’ van het Landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, maar is opnieuw…

Read more

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) bepaalt dat zorgaanbieder en cliëntenraden een medezeggenschapsregeling opstellen. Dit kan tot uiterlijk een half jaar na inwerkingtreding van de Wmcz 2018. LSR is in overleg met brancheorganisaties van zorgaanbieders over een modelregeling. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt volgens de planning van de minister…

Read more

Update 26 september 2019: Het ministerie van VWS heeft het LSR laten weten dat de Eerste Kamer en de Tweede Kamer het ontwerpbesluit over de reikwijdte instellen van een cliëntenraad in de nieuwe Wmcz 2018 voor kennisgeving hebben aangenomen. Het ontwerpbesluit wordt voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State gezonden. De…

Read more

Opleidingen voor de ambtelijk secretarissen voor ondernemingsraden én cliëntenraden AS-opleidingen en LSR bundelen krachten t.a.v. het aanbod van opleidingen voor ambtelijk secretarissen. Omdat AS-opleidingen en het LSR dezelfde visie hebben over de kwaliteit van ondersteuning van cliëntenraden hebben ze besloten een partnerschap aan te gaan en de opleiding gezamenlijk aan te bieden. Michiel van Vliet,…

Read more