Eén derde van de volwassenen heeft moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Cliëntenraden kunnen een belangrijke rol spelen om samen met de eerstelijnsorganisatie de toegankelijkheid voor deze grote groep mensen te verbeteren. Samen met Pharos ontwikkelden we een handreiking en workshop voor cliëntenraden die hiermee aan de slag willen. Hoe…

Lees meer

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorginstellingen over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). In het jaarverslag 2020 een overzicht van het werk van de commissie. De LCvV heeft in 2020 in totaal 9 verzoekschriften ontvangen waarvan er in 2020  over 7…

Lees meer

In 2020 trad de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Volgens deze wet moet het voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening* altijd mogelijk zijn een beroep te doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten in hun rechtspositie rond onvrijwillige…

Lees meer

Maak de uitvoering van de Wet zorg en dwang makkelijker, dat is de oproep van elf landelijke organisaties aan de Tweede Kamer. Deze week behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel met aanpassingen voor de wet die sinds een jaar van kracht is. De cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus en het LSR, de beroepsverenigingen V&VN, Verenso, NVAVG, NVO…

Lees meer