Hoe regel je inspraak van cliënten in een zorgorganisatie? Daarvoor is nu een handreiking beschikbaar die overzicht geeft van wat inspraak is en die inspireert  om daarmee aan de slag te gaan. Met inspraak kunnen cliënten in zorgorganisaties invloed houden op hun dagelijks leven en keuzes maken die aansluiten bij de eigen wensen en behoeften.…

Read more

Cliënten over Kwaliteit (CoK) het cliëntervaringsonderzoek van het LSR is opnieuw getoetst én goedgekeurd. De Commissie van Deskundigen is onder de indruk van de ontwikkelingen. Het LSR blijft CoK de komende jaren aanbieden als geaccrediteerd waaier instrument. Cliënten over Kwaliteit (CoK) was al opgenomen in de ‘waaier’ van het Landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, maar is opnieuw…

Read more

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) bepaalt dat zorgaanbieder en cliëntenraden een medezeggenschapsregeling opstellen. Dit kan tot uiterlijk een half jaar na inwerkingtreding van de Wmcz 2018. LSR is in overleg met brancheorganisaties van zorgaanbieders over een modelregeling. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt volgens de planning van de minister…

Read more

Update 26 september 2019: Het ministerie van VWS heeft het LSR laten weten dat de Eerste Kamer en de Tweede Kamer het ontwerpbesluit over de reikwijdte instellen van een cliëntenraad in de nieuwe Wmcz 2018 voor kennisgeving hebben aangenomen. Het ontwerpbesluit wordt voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State gezonden. De…

Read more