De cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (CVP Wzd) moeten vrije toegang krijgen tot álle cliënten die met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname te maken hebben. Hoewel cliënten hier volgens de wet recht op hebben, is dit in de praktijk nog niet geregeld. Hierdoor blijven groepen cliënten verstoken van een bezoek van een cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Het…

Lees meer

Gebruikmaken van een cliëntenraad kan grote meerwaarde hebben voor eerstelijnszorgaanbieders. Bijvoorbeeld om te garanderen dat de manier waarop zij communiceren – schriftelijk en (steeds vaker) digitaal – door al hun patiënten begrepen wordt. Een project van het LSR en Pharos toont aan dat dit geen vanzelfsprekendheid is. ‘Wacht u op de post’ Een voorbeeld: een…

Lees meer

Volgens de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) hebben cliëntenraden van zorginstellingen bepaalde rechten op het gebied van toezicht. Wat zijn die rechten? En waarom is het belangrijk dat daar gebruik van wordt gemaakt? PMP sprak hierover met drie experts, waaronder het LSR. De Wmcz 2018 zegt dat een cliëntenraad van een zorginstelling een bindende…

Lees meer

Kom ook naar één van de SamenSterkdagen Het LSR organiseert samen met Ieder(in), LFB, KansPlus, en VWS de SamenSterkdagen! De SamenSterkdagen zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke-, lichamelijke- of zintuiglijke beperking, hun familie en vrienden, zorgprofessionals en begeleiders. We gaan met elkaar in gesprek over wat er nodig is om fijn te kunnen leven…

Lees meer