Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Download de privacy verklaring (PDF 212KB)ReadSpeaker Lees voor

Download het Privacybeleid registratiesysteem cliëntenvertrouwenspersonen CVP Wzd (PDF 492KB)ReadSpeaker Lees voor

LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap, hecht veel waarde aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens van aangesloten cliëntenraden, cliënten, klanten (waaronder zorgaanbieder en gemeenten) en bezoekers van onze website en sociale media.
Het LSR biedt advies en ondersteuning aan cliëntenraden, voert kwaliteitstoetsingen vanuit cliëntenperspectief en biedt klachtopvang. Tevens komt het LSR op voor de belangen van cliëntenraden.

Voor al deze activiteiten en diensten hanteren wij een strikt privacy beleid welke in overeenstemming is met de vereisten uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Gegevens voor alle diverse diensten worden gescheiden van elkaar bewaard, deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van het LSR die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werk (dit betekent dat het LSR als beleid heeft dat een zo beperkt aantal medewerkers toegang heeft tot een systeem waarop gegevens zijn opgeslagen).

Het LSR registreert niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is.
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Het LSR hanteert strikte bewaartermijnen voor zijn diverse diensten:

Bewaartermijnen op niveau van personen

Type gegevens incl. bijzondere persoonsgegevens Bewaartermijn
Webwinkel Gegevens bestelling privéadressering nee Zolang als persoonlijk account van iemand wordt aangehouden
Aangesloten cliëntenraden Gegevens personen in cliëntenraden nee zolang aangesloten bij het LSR
Kwaliteitstoetsingen Antwoorden vragenlijsten nee 5 jaar
Klachtopvang/KB Individuele kwesties ja 5 jaar

Bewaartermijnen op niveau van zorginstelling/gemeente

Type gegevens Bewaartermijn
Webwinkel gegevens bestelling zakelijke adressering Zolang als account organisatie wordt aangehouden
Aangesloten cliëntenraden gegevens instelling waaraan cliëntenraad is verbonden gegevens blijven opgeslagen in RBS
Kwaliteitstoetsingen kwaliteitsrapportages 5 jaar
Klachtopvang/KB jaarverslagen 5 jaar

Het LSR heeft geen cookiemelding op haar website, zodat u anoniem onze website kunt bezoeken en er geen herleiding naar personen kan plaatsvinden.
We gebruiken Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden, maar Google Analytics is privacy vriendelijk ingesteld conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het LSR heeft een registratiesysteem voor datalekken. Indien noodzakelijk, volgens de richtlijnen van de AP (Autoriteit Persoonsgegevens), maakt het LSR melding bij de AP van ontstane datalekken.

U kunt een gesignaleerde datalek doorgeven aan privacy@hetlsr.nl.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief