Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Het LSR doet zijn uiterste best om klanten en opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of anders lopen dan afgesproken. Bent u ontevreden over (de dienstverlening van) het LSR, dan kunt u een klacht indienen. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe u een klacht kunt indienen bij het LSR en hoe deze wordt afgehandeld. De klachtenprocedure is erop gericht om de klacht op te lossen en onze dienstverlening te verbeteren.

U heeft een klacht

 1. We vragen iedereen die een klacht heeft om dit eerst met de betreffende medewerker te bespreken. Vaak komt er dan al een oplossing.
 2. U kunt ook een klacht indienen. Een klacht kan op diverse manieren worden geuit (vraag eventueel iemand om ondersteuning bij het formuleren van de klacht):
 • Schriftelijk: t.a.v. [Leidinggevende Het LSR], Postbus 8224, 3503 RE Utrecht
 • Per e-mail: klachten@hetlsr.nl
 • Mondeling: is het voor u niet mogelijk om een klacht schriftelijk in te dienen of heeft u hulp nodig bij het formuleren van uw klacht, klik dan hier.

Vermeld bij het indienen van uw klacht in ieder geval uw naam, telefoonnummer en waar de klacht over gaat.

Behandeling van uw klacht

Een klacht wordt doorgestuurd naar de leidinggevende van de betreffende afdeling. Deze leidinggevende neemt de klacht in behandeling. Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 6 weken beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt de klager hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

De leidinggevende zal op basis van de aard van de klacht ervoor kiezen om:

 1. Onderzoek te doen en de bevindingen te communiceren
 2. Met u en de medewerker afzonderlijk of gezamenlijk hierover in gesprek te gaan

Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden gedurende 1 jaar bewaard in de digitale dossiers van het LSR:

 • Datum waarop de klacht is binnengekomen.
 • Manier waarop de klacht is binnengekomen (schriftelijk, per e-mail, mondeling).
 • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer klager.
 • Indien van toepassing; of de indiener van de klacht wel of niet lid van het LSR is.
 • Een volledige en zorgvuldige omschrijving van de aard en inhoud van de klacht, aangevuld met een volledige beschrijving van wat naar de opvatting van de klager aan het probleem moet worden gedaan.
 • Naam van de medewerker die de klacht in ontvangst heeft genomen.
 • Naam van de leidinggevende die de klacht heeft onderzocht en behandeld.
 • Uitkomst van de behandeling van de klacht.
 • Omschrijving van de actie die het LSR onderneemt naar aanleiding van de klacht.
 • Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Met betrekking tot de CVP Wzd kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtencommissie CVP Wzd. Deze klachtencommissie is onafhankelijk van het LSR.
De website van deze Klachtencommissie CVP Wzd is https://klachtencommissie-cvp-wzd.nl
U kunt de klachtencommissie CVP Wzd ook bellen via telefoonnummer 0615474487 of mailen via secretariaat@klachtencommissie-cvp-wzd.nl.

Op deze klachtenregeling is het privacybeleid van het LSR van toepassing. U kunt ook anoniem klagen; dan kan er echter geen onderzoek worden ingesteld, maar zal uw klacht meegenomen worden als melding om onze dienstverlening te verbeteren.

Klachtencommissie

Hebben bovenstaande stappen geen oplossing geboden, dan kunt u naar de klachtencommissie van het LSR.
Met betrekking tot de CVP Wzd kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtencommissie CVP Wzd. Deze klachtencommissie is onafhankelijk van het LSR.
De website van deze Klachtencommissie CVP Wzd is https://klachtencommissie-cvp-wzd.nl
U kunt de klachtencommissie CVP Wzd ook bellen via telefoonnummer 0615474487 of mailen via secretariaat@klachtencommissie-cvp-wzd.nl.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief