Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Met de intrede van de Wmcz 2018 is inspraak niet meer vrijblijvend, maar een verplichting voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. Hoe je inspraak vormgeeft, is een keuze aan de organisatie. Mede daarom kan het organiseren van inspraak een flinke uitdaging zijn. Hoe ziet deze informele medezeggenschap van cliënten en vertegenwoordigers er precies uit? Hoe krijg je cliënten zover dat ze hun ideeën paraat hebben, wanneer jij erom vraagt? En hoe schep je de omstandigheden dat ze hun meningen en ervaringen ook durven en willen delen?

Een professional in huis

Daarvoor is een ondersteuner inspraak een uitkomst. Met de ondersteuner inspraak van het LSR haal je een professional in huis die gewend is om cliënten te stimuleren hun stem te laten horen. Tegelijkertijd heeft de ondersteuner inspraak oog voor het proces en de verantwoordelijkheden van de organisatie. Bijvoorbeeld cliënten laten weten wat er met hun inbreng is gedaan en het delen van uitkomsten van inspraak met de cliëntenraad. De ondersteuner inspraak ondersteunt de organisatie bij het oppakken van de mooie uitdagingen omtrent inspraak en laat zien dat het echt iets oplevert voor cliënten, vertegenwoordigers én de organisatie.

Direct meer informatie?

Neem contact op met onze adviseur Aleida Sijtsma
via a.sijtsma@hetlsr.nl of 030 – 293 7664.

Wat doet een ondersteuner inspraak?

In tegenstelling tot de ondersteuner van de cliëntenraad, wordt de ondersteuner inspraak niet door de cliëntenraad, maar door de organisatie gevraagd om mee te denken. Hoe organiseer je inspraak bij de thema’s die de organisatie graag wil voorleggen aan cliënten en vertegenwoordigers? Hoe ontdek je nieuwe thema’s die bij hén spelen? En hoe kom je vervolgens tot waardevolle resultaten waar de organisatie iets mee kan?

De praktijk

De ondersteuner inspraak speelt bijvoorbeeld een rol bij het volgende:

 • Meningen over specifieke thema’s uitvragen tijdens interviews of groepsgesprekken.
 • Het leveren van een inhoudelijke en/of praktische bijdrage aan het organiseren van inspraakmomenten met cliënten, vertegenwoordigers en/of medewerkers.
  Bijvoorbeeld focusgroepen, klankbordgroepen, spiegelgesprekken en bewonersoverleggen.
 • Het inventariseren van bespreekpunten onder cliënten en/of vertegenwoordigers.
 • Resultaten vanuit inspraakmomenten bundelen.
 • Ondersteunen bij het (terug)koppelen van resultaten richting zorgorganisatie en cliëntenraad.
 • Het inzetten van materialen om inspraak vorm te geven.

Duur van de opdracht

De ondersteuner inspraak kan een structurele rol vervullen in het vormgeven van inspraak. Het is ook mogelijk om de ondersteuner inspraak voor een kortere periode te betrekken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het opzetten en ondersteunen van inspraak bij specifieke onderwerpen of veranderingen. Denk aan een ingrijpende verbouwing, omgaan met personeelstekorten of meningen en ervaringen horen over thema’s die binnen het KwaliteitsKompas geprioriteerd zijn.

Wat levert goed georganiseerde inspraak op?

Door middel van inspraak blijven cliënten, vertegenwoordigers en zorgorganisatie in gesprek over de geleverde en te leveren zorg en ondersteuning. Dat je wordt gehoord als cliënt of naaste is een belangrijke basis voor goede zorg en tevredenheid daarover.

Inspraak kan daarnaast ook het volgende brengen:

 • Cliënten en/of vertegenwoordigers een stem geven die in de formele medezeggenschap (nog) niet voldoende een plek heeft gekregen.
 • Blinde vlekken ontdekken door te werken met verschillende werk- en overlegvormen, bijvoorbeeld op thema’s die anders lastiger naar voren komen, zoals sfeer op de locatie.
 • Begrip voor elkaars perspectief, zeker als medewerkers betrokken worden bij vormen van inspraak, zoals spiegelgesprekken.

Ondersteuner inspraak Elise Koekkoek over haar werk:
‘Voor de mensen die zorg leveren doet het ertoe om continu te blijven horen hoe cliënten de zorg ervaren. Je kan en mag er niet vanuit gaan dat gegeven zorg uitpakt zoals je hebt bedacht. Een valkuil voor zorgmedewerkers is dat ze zó dicht op hun eigen zorgtaken zitten, dat ze niet altijd zien hoe het anders kan. Dat is niet erg. Maar check dan wel wat cliënten vinden. Inspraak kan daarbij helpen. Om daar een bijdrage aan te leveren, vind ik heel mooi.’

Lees hier het hele interview met Elise.

Over de ondersteuner inspraak

Met de ondersteuner inspraak van het LSR haalt u een HBO-professional in huis die gespecialiseerd is in het ondersteunen van medezeggenschap. De ondersteuner inspraak is onder meer een kei in het:

 • afstemmen van communicatie op verschillende doelgroepen;
 • stimuleren van cliënten om hun stem te laten horen;
 • begeleiden van groepsgesprekken;
 • inzetten van creativiteit en werkvormen, bijvoorbeeld om informatie boven tafel te krijgen;
 • overbruggen van tegengestelde belangen;
 • procesgericht denken en werken en afstemmen met medewerkers en managers.

De ondersteuner inspraak aanvragen

Meer informatie of direct een ondersteuner inspraak aanvragen? Neem contact op met onze adviseur Aleida Sijtsma via a.sijtsma@hetlsr.nl of bel ons algemene nummer 030 – 293 76 64.

Eerst ondersteuning bij het voortraject?

Zijn er nog andere stappen nodig voordat een concrete start met inspraak gemaakt kan worden? Dan kan onze adviseur medezeggenschap eerst helpen om benodigde kaders helder te krijgen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om het:

 • opstellen van beleid op het gebied van inspraak;
 • adviseren over de inrichting van inspraak;
 • trainen van aandachtsfunctionarissen.

Ook met andere vragen omtrent inspraak kan het LSR meedenken. Neem contact met op met ons adviespunt medezeggenschap.

BEL 030-299 00 04 STUUR EEN E-MAIL

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief