Het LSR

Sterk in medezeggenschap

  • Contrast
  • Layout
  • Tekstgrootte

Cliëntenraden (of cliëntenraden in oprichting) kunnen zich aansluiten bij het LSR en betalen hiervoor jaarlijks een contributie. Het LSR gebruikt dit geld om u als cliëntenraad te ondersteunen, uw belangen te behartigen en de medezeggenschap in Nederland verder te ontwikkelen.

Zorginstellingen financieren de contributie voor het aansluiten bij een koepelorganisatie. Vanzelfsprekend, want ook zij hebben belang bij een goed werkende vertegenwoordiging van cliënten. Belangrijk, omdat de cliëntenraad, en u als vrijwillig cliëntenraadslid, in een professionele omgeving werkt. Dat erkent ook de overheid die wetgeving op het gebied van financiering, scholing en ondersteuning van de cliëntenraad wil versterken. Zie lobby Wmcz

Ondersteuning van uw werk

Door u aan te sluiten, ondersteunt het LSR u in uw rol als cliëntenraad. Dat wat u en andere cliëntenraden in de praktijk ervaren, koppelt het LSR aan zijn kennis en expertise ten behoeve van adviezen en informatie aan u als cliëntenraad. Maar ook andersom. Politiek-maatschappelijke ontwikkelingen op landelijk niveau vertaalt het LSR naar mogelijke gevolgen voor cliënten binnen uw instelling. Zo zorgt het LSR voor kennisdeling met en professioneel advies aan zijn leden. Aan u dus. Zodat u als cliëntenraad medezeggenschap in de praktijk kunt verbeteren.

Ontwikkeling medezeggenschap in Nederland

Aansluiten bij het LSR helpt ook om gezamenlijk de medezeggenschap in de zorg in Nederland op een hoger niveau te brengen. Als onafhankelijke koepelorganisatie borgt het LSR de vastlegging en verdere ontwikkeling van kennis en expertise op het gebied van medezeggenschap. Werk dat u als individuele raad niet in uw eentje kunt doen en wat het LSR zonder u niet kan.

Wat kunt u van het LSR verwachten?

Aansluiten van een koepelorganisatie moet u als cliëntenraad (of cliëntenraad in oprichting) voordeel brengen. Als cliëntenraad heeft u behoefte aan informatie en advies, kennis en expertise op het gebied van medezeggenschap. Om medezeggenschap op een goede manier uit te voeren en vooruit te brengen. U kunt daarvoor van het LSR professionele ondersteuning verwachten. Wat dat concreet inhoud staat hieronder voor u op een rij.

Belangenbehartiging

Binnen de organisatie behartigt u als cliëntenraad de belangen van cliënten. Het LSR behartigt de belangen van cliëntenraden en daarmee ook die van cliënten in Nederland op landelijk niveau. Op grond van de kennis, ervaringen van cliëntenraden brengt het LSR de stem van mensen die gebruik maken van zorg en welzijn onder de aandacht van de overheid, politiek, zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Het LSR heeft jarenlange politieke ervaring en expertise op het gebied van lobby en heeft een netwerk en contacten met tal van cliëntenorganisaties, zorginstellingen, overheidsinstellingen, beleidsmakers en politici.

Omdat het LSR naast medezeggenschap ook actief is op het gebied van klachtopvang en kwaliteitsonderzoek, koppelt het LSR de signalen van deze verschillende gebieden aan elkaar. Hiermee heeft het LSR een unieke en brede kennis en expertise. Dit zet het LSR in voor goede wetgeving en de belangen van cliënten t.a.v. medezeggenschap en kwaliteit van zorg.

Advies

 • Gebruik maken van het adviespunt (030-299 00 04; adviespunt@hetlsr.nl). Telefonisch spreekuur dinsdag en donderdag van 10 – 16u. In overleg op afspraak alle werkdagen.
 • Korting op de uurprijs van adviestrajecten.

Informatie en kennisdeling

 • Gratis één abonnement op één van de kwartaalbladen van het LSR en een korting bij een jaarabonnement van meerdere exemplaren.
 • Iedere week het e-weeknieuws; een digitale knipselnieuwsbrief met actueel nieuws uit de sectorzorg.
 • Gratis één exemplaar van ieder nieuw LSR-product en korting op prijzen van producten.
 • Toegang tot de Kennisbank van het LSR. Hier vindt u informatie, voorbeeldmaterialen en kennis op het gebied van medezeggenschap die u kunt gebruiken voor uw cliëntenraadswerk.

Deskundigheidsbevordering

 • Korting op het volgen van cursussen. Het LSR heeft een breed aanbod op het gebied van deskundigheidsbevordering. Naast een vast aanbod kan het LSR speciaal voor uw cliëntenraad een passende cursus op maat maken.
 • Gratis toegang tot themabijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden.

Netwerken en kennis uitwisselen

 • Toegang tot netwerkbijeenkomsten voor ambtelijk secretarissen en intern ondersteuners.
 • Toegang tot digitale netwerkgroepen en fora (ambtelijk secretarissen; coaches cliëntenraden; cliëntenraden revalidatiecentra)

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Samen met andere cliëntenorganisaties en brancheorganisaties heeft het LSR de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden ingesteld. De LCvV is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Wanneer uw zorgaanbieder is aangesloten bij één van de bracheorganisatie betaalt hij een klein bedrag. Voor u als cliëntenraad en lid van het LSR is deze bemiddeling dan gratis. Meer informatie over kosten bemiddeling

Ondersteuning cliëntenraad

Leden kunnen een externe ondersteuner, coach of ambtelijk secretaris voor de cliëntenraad bij het LSR inhuren.

Intervisie en coaching

Korting op werkbegeleiding en intervisie van intern ondersteuners, coaches, ambtelijk secretarissen.

Kwaliteitstoetsingen en –verbetertrajecten

Leden kunnen kwaliteitstoetsingen en -verbetertrajecten door het LSR laten uitvoeren.

Lid worden van het LSR?

Welkom! Hieraan zijn wel kosten verbonden, welke verschillend zijn per sector en soort raad. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met het adviespunt(030-299 00 04; adviespunt@hetlsr.nl) of met ons secretariaat. Lidmaatschap loopt per kalenderjaar, wordt ieder jaar automatisch verlengd en is opzegbaar voor 1 november. Bij ingang gedurende het kalenderjaar worden alleen resterende maanden gerekend.

Met onderstaand formulier kunt u zich aansluiten bij het LSR (en heeft u al informatie over de kosten). U ontvangt hiervan een bevestiging.

Aanmelden

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief