Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Binnen de organisatie behartigt u als cliëntenraad de belangen van cliënten. Het LSR behartigt de belangen van cliëntenraden en daarmee ook die van cliënten in Nederland op landelijk niveau. Op grond van de kennis, ervaringen van cliëntenraden brengt het LSR de stem van mensen die gebruik maken van zorg en welzijn onder de aandacht van de overheid, politiek, zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Omdat het LSR naast medezeggenschap ook actief is op het gebied van klachtopvang en kwaliteitsonderzoek, koppelt het LSR de signalen van deze verschillende gebieden aan elkaar. Hiermee heeft het LSR een unieke en brede kennis en expertise. Dit zet het LSR in voor  goede wetgeving en de belangen van cliënten t.a.v. medezeggenschap en kwaliteit van zorg.

Bij belangenbehartiging gaat het LSR uit van zijn visie en missie op zeggenschap en medezeggenschap. Het LSR bepaalt op basis hiervan de standpunten en het beleid van het LSR.

Samenwerking

Het LSR heeft jarenlange politieke ervaring en expertise op het gebied van lobby en heeft een netwerk en contacten met tal van cliëntenorganisaties, zorginstellingen, overheidsinstellingen, beleidsmakers  en politici.

Samen bereik je meer dan alleen. Het LSR werkt daarom samen met andere cliënten- en patiëntenorganisaties en met koepels van voorzieningen. Het LSR is lidorganisatie van Ieder(in)

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief