Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Praat mee over het IZA

De zorg ontwikkelt zich in een rap tempo. Cliëntenraden weten dat als geen ander. Een belangrijk akkoord is het Integraal Zorg Akkoord (IZA). In het IZA zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van zorg in de regio. Dat moet dit jaar gebeuren in zogenaamde regiobeelden. Vandaaruit moeten door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten, transformatieplannen en regioplannen worden opgesteld, mét betrokkenheid van het cliëntenperspectief. Bij dezen delen we een oproep om actief deel te nemen aan gesprekken hierover in uw regio.

Oproep om deel te nemen aan regionale tafels

Als cliëntenraad bent u waarschijnlijk al op diverse manieren betrokken. Uit diverse LSR-bijeenkomsten en gesprekken met cliëntenraden hebben we vernomen dit onderwerp ook u bezighoudt.

Als LSR komen we op voor het betrekken van het cliëntenperspectief en cliëntenraden bij deze ontwikkelingen. We werken daarin samen met de koepelorganisaties Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(In).

Ondanks dat steeds meer inbreng vanuit cliëntenperspectief in de regioplannen tot stand komt, kan deze vertegenwoordiging nog beter. Daarom deze oproep aan u: wij zoeken cliëntenraadsleden die op persoonlijke titel willen aanschuiven bij de regionale gesprekstafels om het cliëntenperspectief te vertegenwoordigen.

Wilt u het cliëntenperspectief in de regio representeren?

Patiëntenfederatie, Ieder(in) en Mind hebben voor het representeren van het cliëntenperspectief een profiel opgezet:

  1. Namens een achterban kunnen spreken, deze vertegenwoordigen, dit ook als vertrekpunt hebben.
  2. Ervaring hebben met belangenbehartiging.
  3. Oog voor de belangen van anderen (van medisch specialistisch, GGZ tot sociaal domein en informeel domein).
  4. Enige kennis hebben van IZA en transformatieplannen en wat deze betekenen voor de directe regio en feeling met regio hebben.
  5. Netwerker, samenwerken, communicatie, gebruik/toegang tot internet/computer
  6. Bereid om maanden oktober/november/december: 20 uur per maand tijd vrij te maken
  7. Snelle besluitvorming kunnen nemen met/namens achterban

Er is hiervoor een vergoeding vanuit Ieder(in) en Patiëntenfederatie.

Heeft u interesse, neemt u dan contact op met het LSR via adviespunt@hetlsr.nl. Eerst nog wat meer informatie? Dan kunt u mailen of bellen met Floor van Kraaij via 030 – 299 00 04. Laat in ieder geval uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, cliëntenraad en uw regio weten, en met welke thema’s u bekend bent.

Achtergrondinformatie IZA en zorg in de regio

Projectmogelijkheid voor uw zorgaanbieder

Verder wijzen we u nog op het volgende: ZonMw is een overheidsinstantie die onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn financiert. Zij ontwikkelen programma’s met subsidie waarvoor organisaties in de zorg een projectvoorstel kunnen indienen.

Ook rond het IZA heeft ZonMw een programma voor de eerstelijnszorg opgezet. Als cliëntenraad kunt u uw zorgaanbieder op deze subsidie wijzen en eventueel afspraken maken over uw betrokkenheid als cliëntenraad.

Meer informatie of advies?

Heeft u nog vragen of opmerkingen of heeft u advies nodig over wat u als cliëntenraad kunt doen? Laat het ons weten. Neem contact op met ons Adviespunt via 030 – 299 00 04 of mail naar adviespunt@hetlsr.nl.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief