Er zijn drie reglementen die te maken hebben met het werk van de cliëntenraad namelijk het instellingsbesluit, de samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement.

Het instellingsbesluit
Voor de oprichting van een cliëntenraad stelt de Raad van Bestuur een instellingsbesluit op. In het instellingsbesluit staan de besluiten die genomen zijn over de oprichting van de cliëntenraad. De volgende besluiten staan er in ieder geval in:

uit hoeveel leden bestaat de cliëntenraad bestaat
hoe is de cliëntenraad is samengesteld
hoe worden de leden benoemd
op welke manier worden de cliëntenraadsleden geselecteerd
wanneer eindigt een lidmaatschap
welke voorzieningen krijgt de cliëntenraad tot zijn beschikking
De samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst is niet wettelijk verplicht, maar wel van groot belang voor de medezeggenschap. Een samenwerkingsovereenkomst vormt een duidelijke, formele basis voor de samenwerking tussen de cliëntenraad en de Raad van Bestuur en wordt in onderling overleg opgesteld.

Het huishoudelijk reglement
In de Wmcz staat dat de cliëntenraad schriftelijk zijn werkwijze en zijn vertegenwoordiging in en buiten rechte moet regelen. Dat kan in een huishoudelijk reglement. In het reglement staat onder andere hoe de werkwijze van de cliëntenraad eruit ziet en wie de cliëntenraad vertegenwoordigt bij het tekenen van bijvoorbeeld contracten. Het reglement is van de cliëntenraad zelf. De Raad van Bestuur ontvangt het huishoudelijk reglement ter inzage, maar heeft er geen zeggenschap over.

Het LSR heeft voorbeelden van bovengenoemde reglementen. Deze reglementen kunt u aanpassen aan uw eigen situatie. U vindt de voorbeelden bij de voorbeeldmaterialen op het ledendeel van deze website.

Het LSR kan u ondersteunen bij het opstellen van de reglementen.

Delen op social media

Over de auteur