Congres cliëntenraden gehandicaptenzorg Nieuwe Kansen voor cliëntenraden en zorgaanbieders in 2020 Het is alweer de vierde keer dat we dit congres organiseren voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. Het belooft weer een inspirerende dag te worden! Dit keer staat namelijk de nieuwe wet voor cliëntenraden centraal. Dat is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).…

Read more

Update 26 september 2019: Het ministerie van VWS heeft het LSR laten weten dat de Eerste Kamer en de Tweede Kamer het ontwerpbesluit over de reikwijdte instellen van een cliëntenraad in de nieuwe Wmcz 2018 voor kennisgeving hebben aangenomen. Het ontwerpbesluit wordt voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State gezonden. De…

Read more

Opleidingen voor de ambtelijk secretarissen voor ondernemingsraden én cliëntenraden AS-opleidingen en LSR bundelen krachten t.a.v. het aanbod van opleidingen voor ambtelijk secretarissen. Omdat AS-opleidingen en het LSR dezelfde visie hebben over de kwaliteit van ondersteuning van cliëntenraden hebben ze besloten een partnerschap aan te gaan en de opleiding gezamenlijk aan te bieden. Michiel van Vliet,…

Read more

Hoe ziet een cliëntgericht ondersteuningsplan er in de praktijk uit? Hoe kom je tot een cliëntgerichte aanpak van het ondersteuningsplan? Daarvoor zijn tussen 2017 en 2019 de ervaringen opgetekend van cliënten, familieleden en zorgverleners van zes zorginstellingen die hier volop mee aan de slag zijn gegaan.  Mensen met een beperking kunnen moeite hebben een gesprek…

Read more