De Wmcz 2018 is een feit. Het wetsvoorstel is op 21 mei 2019 door de Eerste Kamer vastgesteld. Dat betekent dat de wet in 2020 in werking treedt. Na jaren lobbyen ligt er dan een wet die de medezeggenschap cliëntenraden versterkt en de participatie van cliënten verstevigt. Het wetsvoorstel Wmcz 2018 is op 21 mei…

Read more

Acht cliëntenorganisaties, waaronder het LSR, doen een dringend beroep op minister Hugo de Jonge om de Wet zorg en dwang (Wzd) per 1 januari 2020 in te voeren. In een brief aan de minister schrijven ze dat de wet veel beter bij cliënten past dan de huidige Wet Bopz. Beide wetten regelen vrijheidsbeperking van mensen…

Read more

foto: Marieke Duijsters Er is een nieuw hulpmiddel voor cliëntenraden. Het hulpmiddel heet Hulpmiddel voor sterke medezeggenschap. Met het hulpmiddel kunnen cliëntenraden aan de slag om de medezeggenschap te versterken. De eerste exemplaren van het hulpmiddel zijn op het congres ‘Samen Sterk voor Volwaardig Leven’ op 15 mei 2019 overhandigd aan Theo van Uum, directeur Langdurige…

Read more

De Eerste Kamercommissie van VWS heeft op 14 mei jl. de nadere procedure Wmcz 2018 besproken. Op 21 mei a.s. zal de Wmcz 2018 als hamerstuk in de Eerste Kamer worden behandeld. De commissie vindt dat met de antwoorden van de minister, de plenaire behandeling van de Wmcz 2018 voldoende voorbereid is. Update 14 mei 2019:…

Read more