Het ministerie van VWS had tot 1 januari 2021 een internetconsultatie uitstaan over wijzigingen in de organisatie van de acute zorg. Deze houtskoolschets Acute Zorg is een opzet en discussiestuk voor de herinrichting van de acute zorg dat in een later stadium geconcretiseerd moet gaan worden. De Patiëntenfederatie gaf namens de patiëntenorganisaties een reactie. Reactie…

Lees meer

Cliënten over Kwaliteit (CoK), het cliëntervaringsonderzoek van het LSR, heeft de jaarlijkse toetsing opnieuw goed doorlopen. De Commissie van Deskundigen is ook dit jaar lovend over de doorontwikkeling, de inzet van onze adviesgroep van wetenschappers en de ambities voor de komende jaren. Het LSR blijft CoK de komende jaren aanbieden als geaccrediteerd waaierinstrument. Cliënten over…

Lees meer

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij menings-verschillen tussen cliëntenraden en zorgorganisaties op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). De LCvV is onafhankelijk en onpartijdig ten opzichte van zorginstellingen en cliëntenraden. De commissie zoekt per 1 maart een nieuw lid. De LCvV bemiddelt bij meningsverschillen tussen zorgaanbieders en…

Lees meer

Rond de 400 mensen keken vrijdag 4 december naar het congres ‘Kom in beweging’ voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. Het was een bijzondere dag, want het congres was deze keer online. In de studio was maar een handje vol bezoekers aanwezig. Dagvoorzitter Gijs Wanders nam de kijkers mee door het programma. De dag begon met…

Lees meer