Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Binnen de Kwaliteitsagenda ‘Samen sterk voor kwaliteit’ (2016-2018) heeft Patiëntenfederatie Nederland gezamenlijk met Ieder(in), KansPlus, LFB en het LSR gewerkt aan het beschikbaar maken van ZorgkaartNederland voor de gehandicaptenzorg.

ZorgkaartNederland is een waarderingswebsite waar mensen hun ervaringen kunnen delen met de zorg en ondersteuning die zij (hebben) ontvangen. Deze ervaringen helpen mensen die op zoek zijn naar zorg of ondersteuning om te kiezen voor een zorgaanbieder.

Wat is er gebeurd?

Van 2016 tot en met 2018 is gewerkt aan het maken van een passend waarderingsformulier (vragenlijst) voor de gehandicaptensector. Ook zijn door middel van interviews door heel Nederland waarderingen over de zorg en ondersteuning opgehaald bij mensen met een beperking en hun naasten.

In een vervolgproject van 2019 tot en met 2021, is ZorgkaartNederland verbeterd voor de gehandicaptenzorg. Dit is gebeurd door het waarderingsformulier toegankelijker te maken. Dit zodat meer mensen het formulier zelfstandig online kunnen invullen.

Daarnaast is er gewerkt aan een centrale database, waarbij zorgaanbieders gemakkelijk informatie over hun locaties kunnen aanleveren. Dit zorgt voor meer bruikbare keuze-informatie voor mensen die op zoek zijn naar passende zorg.

Het LSR was samen met Ieder(in), KansPlus en de LFB betrokken als begeleidingscommissie en organiseerde activiteiten om ZorgkaartNederland zichtbaar te maken in de sector.

Gebruik ZorgkaartNederland door cliëntenraden

Filmpje Zorgkaart

Hoe kan de cliëntenraad Zorgkaart Nederland gebruiken?

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief