LSR Cliëntervaringsonderzoek CoK blijft geaccrediteerd waaierinstrument

Cliënten over Kwaliteit (CoK), het cliëntervaringsonderzoek van het LSR, heeft de jaarlijkse toetsing opnieuw goed doorlopen. De Commissie van Deskundigen is ook dit jaar lovend over de doorontwikkeling, de inzet van onze adviesgroep van wetenschappers en de ambities voor de komende jaren. Het LSR blijft CoK de komende jaren aanbieden als geaccrediteerd waaierinstrument.

Cliënten over Kwaliteit (CoK) was al opgenomen in de ‘waaier’ van het Landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en heeft opnieuw de jaarlijkse verantwoording positief doorlopen. Dit betekent dat zorginstellingen de komende jaren CoK kunnen inzetten. Daarmee kiezen zij voor de unieke kenmerken van dit cliëntervaringsonderzoek: onderzoek vanuit cliëntenperspectief door een cliëntenorganisatie, groeps- en spiegelgesprekken, teamreflecties en actieve betrokkenheid van de cliëntenraden. Maar ook trainingen en een e-learningmodule voor medewerkers zodat zij zelf cliënten kunnen interviewen.

‘Mooie ambities’

De commissie is positief over de doorontwikkeling in het afgelopen jaar. Zo zijn de vragenlijsten aangepast op basis van de wetenschappelijke analyse en de ervaringen van onze klanten. Ook is de commissie te spreken over de inzet van onze adviesgroep van wetenschappers. De commissie heeft er vertrouwen in dat we onze ‘mooie ambities’ de komende jaren gaan realiseren.

Eén van die ambities is om het komend jaar de rol van de cliëntenraad in het onderzoek te versterken, bijvoorbeeld door de zorgaanbieder te stimuleren om het verbeterplan samen met de cliëntenraad op te stellen. Een andere ambitie is om de vragenlijst voor verwanten vaker in te zetten en verdiepend onderzoek te doen naar thema’s zoals Eenzaamheid of Veiligheid.

Adviesgroep doorontwikkeling CoK

Om de kwaliteit en de doorontwikkeling van het CoK te blijven waarborgen heeft het LSR een CoK-adviesgroep van wetenschappers ingesteld, bestaande uit de volgende personen: Prof. dr. X.M.H. Moonen (bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de UvA en bijzonder lector van Inclusie van Mensen met een Verstandelijke Beperking), Dr. Albine Moser (Onderzoeker aan Maastricht University & Programma director General health, Master of Advanced Nursing Practice), Inge Wissink (UD, Onderzoeker, Assistent Professor UvA), Roel Kooijmans (Onderzoeker PhD Candidate bij De Hondsberg/Koraal Groep).
Vanuit het LSR zijn Drs. Anita van Riemsdijk (Kwaliteitsadviseur LSR), Drs. Helena Wiersma (Beleidsmedewerker/Projectleider), Drs.Ing. Jasper Boele (Directeur LSR) aanwezig bij de vergaderingen.

Over de uitvoering cliëntervaringsonderzoek

Elke zorgorganisatie moet minimaal eens per drie jaar een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren bij alle cliënten aan wie zij Wlz-zorg biedt. Bij dit onderzoek gebruiken zij erkende instrumenten voor het cliëntervaringsonderzoek. Voor het meten van cliëntervaringen (bouwsteen 2 van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg) kiezen zorgaanbieders uit een ‘waaier’ van cliëntervaringsinstrumenten een instrument (zoals het CoK) dat het beste past bij hun visie op zorg.

Kwaliteit van de waaierinstrumenten

Om de kwaliteit hoog te houden worden, in opdracht van de VGN, deze instrumenten jaarlijks beoordeeld op basis van vastgestelde criteria door een onafhankelijke Commissie van Deskundigen. Uitsluitend instrumenten die deze commissie toelaat, kunnen door de zorgorganisatie worden gebruikt als onderdeel van het landelijk kwaliteitskader.

Keuze uit één van de instrumenten

In de ‘waaier’ zitten naast het CoK nog andere instrumenten van verschillende organisaties. Zorginstellingen kunnen één van de instrumenten kiezen om de ervaringen en verbeterwensen van hun cliënten met de kwaliteit van de zorg te meten. Een cliëntervaringsonderzoek kent drie doelen:

  • Realiseren verbeteringen in het leven van de cliënt
  • Realiseren verbeteringen voor de locatie en voor de gehele zorgorganisatie.
  • Stimuleren van de dialoog tussen de cliënt en zijn begeleider.

Het verschil met eerdere instrumenten is dat er nu een koppeling is met het zorgplan van de cliënt. Hierdoor kunnen wensen en behoeften van cliënten direct in praktijk worden gebracht.

Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg omschrijft de visie op wat goede zorg is voor mensen met langdurige beperkingen. Deze visie delen alle belangrijke partijen in de gehandicaptenzorg. De partijen (inspectie, cliëntenorganisaties, beroepsverenigingen, zorgkantoren, VGN, VWS) zitten samen in de stuurgroep Kwaliteitskader. Een van de veranderingen is dat zorginstellingen elk jaar kwaliteitsrapporten moeten opleveren. Het kwaliteitskader dient een aantal doelen: het geeft duidelijkheid aan cliënten over de geboden zorg, het stimuleert medewerkers, geeft richting aan leidinggevenden en het helpt bij de externe verantwoording.

Het kader bestaat nu 3 jaar en levert in 2020 voor de derde keer kwaliteitsrapporten op. Er vindt dit jaar en volgend jaar een voortgangsonderzoek plaats, gericht op hoe het kwaliteitskader in de praktijk functioneert. Wat werkt er goed en wat zijn aandachtspunten? De conclusies en eventuele aanbevelingen worden benut voor het verder ontwikkelen van het kwaliteitskader wat uiteindelijk zal leiden tot het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2022-2027.

Meer informatie over CoK

LSR Cliëntervaringsonderzoek CoK geaccrediteerd waaierinstrument

 

Delen op social media

Over de auteur