Update 17 september 2019: Het ontwerpbesluit is tevens gestuurd naar de Tweede Kamer en wordt behandeld in de procedurevergadering van 25 september. (de vergadering is van 10:15 – 11:30 en is live te volgen). Beide Kamers kunnen tot 14 oktober reageren. De ministerraad heeft op 6 september ingestemd met het ontwerpbesluit met regels over de…

Read more

Hoe ziet een cliëntgericht ondersteuningsplan er in de praktijk uit? Hoe kom je tot een cliëntgerichte aanpak van het ondersteuningsplan? Daarvoor zijn tussen 2017 en 2019 de ervaringen opgetekend van cliënten, familieleden en zorgverleners van zes zorginstellingen die hier volop mee aan de slag zijn gegaan.  Mensen met een beperking kunnen moeite hebben een gesprek…

Read more

Het hebben van familie, vrienden en bekenden is voor iedereen belangrijk. Maar voor sommige mensen is dit niet zo vanzelfsprekend. Cliëntenorganisaties LFB, KansPlus en LSR hebben een E-magazine gemaakt met verhalen van mensen die afhankelijk zijn van zorg over het versterken van netwerken. Het hebben van familie, vrienden en bekenden is voor iedereen belangrijk. Het…

Read more

Welke middelen of methoden zijn er om het gesprek aan te gaan met mensen met een beperking? Hoe kun je beter communiceren over bijvoorbeeld het ondersteuningsplan? De brochure ‘(Digitale) middelen en methoden dagelijkse communicatie en ondersteuningsplan’ kan hierbij helpen. De brochure is bedoeld voor mensen die (langdurige) zorg en ondersteuning ontvangen of aanvragen, familie of…

Read more