Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Het LSR viert in 2024 zijn dertigjarig bestaan. We zijn er trots op dat cliëntenraden al drie decennia vertrouwen in ons stellen. Maar hoe is het zo gekomen? Hoe is het zo gegroeid? En wat merken cliëntenraden van deze bijzondere verjaardag? Eén ding staat vast: ook de komende jaren blijven we ons bevlogen inzetten voor …

Delen op social media

1 juli 2020 is de Wmcz 2018 ingegaan. Komend najaar vindt de evaluatie van de wet plaats. Het ministerie van VWS stelt daar momenteel een plan van aanpak voor op. Samen met KansPlus, LOC, MIND en NCZ heeft het LSR donderdag 28 maart vragen en signalen aangeleverd bij het ministerie die richting kunnen geven bij …

Delen op social media

Adviseur Aleida over de nieuwe functie ‘Ondersteuner Inspraak’
Cliënten hebben het recht om mee te praten over de zorg die ze ontvangen; in cliëntenraden, maar ook in de vorm van inspraak. Maar wat is inspraak precies? Wat is het volgens de letter van de wet? Ook voordat de Wmcz 2018 in ging, werd het LSR hierover …

Delen op social media

Vrijdag 1 maart vond bij het LSR een themabijeenkomst over het IZA en de regioplannen plaats. LSR-bestuurder Jasper Boele leidde de bijeenkomst. Hij gaf een podium aan gastspreker Klaartje Spijkers, senior adviseur patiëntenbelang bij Patiëntenfederatie Nederland. Klaartje deelde niet alleen waardevolle inzichten, maar nam daarnaast signalen mee terug naar de landelijke overlegtafels. LSR-bestuurder Jasper Boele …

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief