Congres ‘De kunst van de medezeggenschap’ 3 december 2021   We lieten je het al eerder weten: Op 3 december is er weer een congres voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. Met een programma vol belangrijke onderwerpen voor de cliëntenraad.   Uitnodiging Bij deze ontvang je de uitnodiging met meer informatie. Je leest wat er allemaal…

Lees meer

Dit najaar geeft het LSR een gratis workshop aan cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. Hieronder staat meer informatie. Contact met de achterban is erg belangrijk. Bijvoorbeeld om de mening van de achterban te ontdekken. Daar zijn verschillende manieren voor. In deze workshop onderzoeken we één manier. Om de mening van de achterban te ontdekken. Namelijk met…

Lees meer

Eén derde van de volwassenen heeft moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Cliëntenraden kunnen een belangrijke rol spelen om samen met de eerstelijnsorganisatie de toegankelijkheid voor deze grote groep mensen te verbeteren. Samen met Pharos ontwikkelden we een handreiking en workshop voor cliëntenraden die hiermee aan de slag willen. Hoe…

Lees meer

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorginstellingen over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). In het jaarverslag 2020 een overzicht van het werk van de commissie. De LCvV heeft in 2020 in totaal 9 verzoekschriften ontvangen waarvan er in 2020  over 7…

Lees meer