Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Het programma Volwaardig Leven is door het ministerie van VWS gestart in oktober 2018 en liep tot en met 2021. Met dit programma wilde het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. Zodat mensen met een beperking en hun naasten persoonlijke zorg en ondersteuning krijgen van mensen die gemotiveerd en deskundig zijn.

Voor wie was het programma Volwaardig leven?

Het programma was bedoeld voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of een verstandelijke beperking. Of een combinatie daarvan. Het programma richtte zich ook op de naasten van mensen met een beperking om hun meer hulp te bieden bij het organiseren van zorg. Ook bood Volwaardig leven informatie en ondersteuning aan zorgprofessionals, zodat zij konden werken aan het bieden van de beste zorg.

Het programma Volwaardig leven wilde de gehandicaptenzorg verbeteren door:

  • Goede zorg en ondersteuning te bieden door de zorg beter te laten aansluiten bij de zorgvraag van mensen (persoonsgerichte zorg).
  • Genoeg plaatsen voor mensen met een complexe zorgvraag beschikbaar te stellen door ervoor te zorgen dat deze mensen op tijd passende zorg krijgen (toegankelijke zorg).
  • Familie en naasten te helpen. Zo kunnen zij ondersteuning krijgen bij de zorg voor hun partner, kind of familielid (naasten ontzorgen).

De volgende maatregelen zijn ingezet:

  • Medewerkers in de zorg aan de slag laten gaan met vernieuwingen en technologie. Onnodige regels schrappen en voorbeelden en kennis verspreiden onder zorgmedewerkers.
  • Mobiele teams en extra zorgplekken voor mensen met een zware en specifieke zorgvraag organiseren. Passende zorg snel beschikbaar maken, ook in een crisissituatie.
  • Erkenning en herkenning voor naasten bereiken door middel van de Theatertour en de Portrettenreeks.

Samenwerkingspartners

In het programma Volwaardig leven werkte het LSR samen met andere cliëntenorganisaties, beroepsverenigingen, VGN en ZN.

Inbreng van mensen met een beperking en hun naasten

Mensen met een beperking en hun familie dachten zelf mee in het programma. Dat deden zij samen met medewerkers in de zorg. Er werd onder andere een klankbordgroep in het leven geroepen. De klankbordgroep dacht voor de duur van het programma mee over de uitvoering van de acties. Als ervaringsdeskundigen deelden professionals, naasten en mensen met een beperking hun kennis en ervaringen over de gehandicaptensector. Lees meer over de klankbordgroep.

Voor meer informatie zie volwaardig-leven.nl

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief