Het programma Volwaardig Leven is door het ministerie van VWS gestart in oktober 2018 en loopt tot en met 2021. Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. Zodat mensen met een beperking en hun naasten persoonlijke zorg en ondersteuning krijgen van mensen die gemotiveerd en deskundig zijn.

Voor wie is het programma Volwaardig leven?

Het programma is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of een verstandelijke beperking. Of een combinatie daarvan. Het programma richt zich ook op de naasten van mensen met een beperking. Zij kunnen hulp krijgen bij het organiseren van zorg. Ook biedt Volwaardig leven informatie en ondersteuning aan zorgprofessionals. Hiermee kunnen zij de beste zorg bieden.

Het programma Volwaardig leven wil de gehandicaptenzorg verbeteren door:

  • Goede zorg en ondersteuning te bieden. Dit doet het programma door de zorg beter te laten aansluiten bij de zorgvraag van mensen (persoonsgerichte zorg).
  • Genoeg plaatsen voor mensen met een complexe zorgvraag beschikbaar te stellen. Dit doet het programma door ervoor te zorgen dat deze mensen op tijd passende zorg krijgen (toegankelijke zorg).
  • Familie en naasten te helpen. Zo kunnen zij ondersteuning krijgen bij de zorg voor hun partner, kind of familielid (naasten ontzorgen).

De volgende maatregelen gaan hiervoor zorgen:

  • Medewerkers in de zorg gaan aan de slag met vernieuwingen en technologie. Onnodige regels worden geschrapt en voorbeelden en kennis worden verspreid onder zorgmedewerkers. Zo blijven zij met trots hun werk doen.
  • Er komen mobiele teams en extra zorgplekken voor mensen met een zware en specifieke zorgvraag. Hiermee is passende zorg ook in een crisissituatie snel beschikbaar.
  • Erkenning en herkenning voor naasten willen we bereiken door middel van de Theatertour en de Portrettenreeks.

Samenwerkingspartners

Het programma Volwaardig leven werkt het LSR samen met andere cliëntenorganisaties, beroepsverenigingen, VGN en ZN.

Inbreng van mensen met een beperking en hun naasten

Mensen met een beperking en hun familie denken zelf mee in het programma. Dit doen zij samen met medewerkers in de zorg. Er is onder andere een klankbordgroep in het leven geroepen. De klankbordgroep zal voor de duur van het programma meedenken over de uitvoering van de acties. Als ervaringsdeskundigen delen professionals, naasten en mensen met een beperking hun kennis en ervaringen over de gehandicaptensector. Lees meer over de klankbordgroep.

Voor meer informatie zie volwaardig-leven.nl

 

Delen op social media