Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Het herziene wetsvoorstel Wmcz is openbaar en de internetconsultatie is gestart. Iedere organisatie, cliëntenraad of burger kan reageren op de concept wettekst. De herziene wet moet de medezeggenschap van cliënten en de positie van cliëntenraden in zorginstellingen versterken.

De wetswijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is openbaar en de internetconsultatie is gestart. Dit is een volgende stap die moet leiden tot een vernieuwde medezeggenschapswet waarmee de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen wordt versterkt.

De internetconsultatie

Het wetsontwerp beoogt meer invloed voor cliënten en cliëntenraden. Daarmee raakt het burgers direct. Het is daarom belangrijk dat cliënten, cliëntenraden en hun belangenorganisaties hierover geïnformeerd worden. Dat geldt ook voor zorgaanbieders en hun belangenorganisaties.

In deze consultatie kan daarom iedereen reageren op het gehele wetsontwerp. Daarbij worden vijf vragen aan u voorgelegd. In de memorie van toelichting vindt u toelichting op de wetswijziging, het wetsvoorstel en de achtergronden.

Uw bijdrage aan de internetconsultatie wordt op prijs gesteld. U kunt tot en met 13 november 2016 uw reactie op het wetsontwerp geven. De reacties worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het wetsontwerp.

Naar de Internetconsultatie

 

Verbetering positie cliëntenraden

Vanwaar een nieuw wetsvoorstel? Het is belangrijk dat de wensen en behoeften van cliënten centraal staan in de besluitvorming door zorgaanbieders, ook indien die besluitvorming de individuele zorgrelatie tussen zorgverlener en cliënt overstijgt. Al lange tijd zijn er daarom plannen om de Wmcz te versterken. De regering heeft aangegeven dat cliënten en cliëntenraden in de zorg beter gepositioneerd moeten worden om de belangen van de cliënt te behartigen en meer medezeggenschap moeten hebben over beslissingen die door de zorgaanbieder worden genomen. Daarom wordt de wetgeving die de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen regelt versterkt. Het LSR heeft zich hiervoor samen met andere organisaties de afgelopen jaren sterk gemaakt. Inmiddels ligt er nu het nieuwe wetsvoorstel.

Informatiebijeenkomsten over het wetsvoorstel

Het LSR organiseert de volgende bijeenkomsten voor leden om informatie te geven over het wetsvoorstel.

  • Donderdag 20 oktober van 10u-12u  (ziekenhuizen, revalidatie en ggz)
  • Maandag 24 oktober 10.30u -12.30u (verwantenraden gehandicaptenzorg)
  • Maandag 24 oktober van 13.30u -15.30u  (cliëntenraden gehandicaptenzorg)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via info@hetlsr.nl. Geeft u daarbij, naast u persoonlijke gegevens aan: cliëntenraad, datum, tijdstip en sector.

Tot maximaal 20 deelnemers (de aanmeldingen worden op volgorde behandeld, per cliëntenraad kunnen 2 raadsleden aanwezig zijn).

Achtergrondinformatie en historie herziening Wmcz

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief