Yolanda van der Waart heeft de Annemiek Koremansprijs uitgereikt gekregen van het LSR. Dit wegens haar bijzondere verdienste op het gebied van medezeggenschap. De tweejaarlijkse prijs is in 2013 voor het eerst uitgereikt aan Annemiek Koremans naar wie de prijs is vernoemd. De Annemiek Koremansprijs wordt verstrekt aan een persoon die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor medezeggenschap via de cliëntenraad.

Het LSR heeft dit jaar de Annemiek Koremansprijs uitgereikt aan Yolanda van der Waart. Van der Waart is lid en voorzitter van de cliëntenraad van revalidatiekliniek UMCG-Beatrixoord. Zij is voorgedragen door de cliëntenraad met steun van het bestuur van UMCG-Beatrixoord.

Yolanda
foto:William Seising

Van der Waart wordt geroemd vanwege de professionaliseringsslag die zij heeft weten te maken binnen de cliëntenraad. Zij heeft zich sterk gemaakt voor ervaringsdeskundigheid en het centraal zetten van de patiënt.

Van der Waart zette zich vervolgens in voor een goede relatie met de bestuurder waardoor een transparante en goede werkrelatie is ontstaan. Het bestuur van UMCG-Beatrixoord uit zijn waardering voor de professionaliseringslag die zij binnen de cliëntenraad heeft weten te realiseren, waardoor de cliëntenraad de afgelopen jaren adviezen van kwalitatief hoog niveau heeft kunnen geven.

Ook buiten het raadswerk zette Van der Waart zich jarenlang actief in op het gebied van belangenbehartiging, toegankelijkheid, kwaliteit van zorg en patiëntenrechten.

Jury

Een jury bestaande uit Annemiek Koremans, Harmke van den Akker (LSR)en Jasper Boele (LSR) heeft de verschillende nominaties beoordeeld en Yolanda van der Waart, uit geroepen tot winnaar.

De jury roemt de bijdrage die Yolanda van der Waart heeft geleverd. Haar inzet voor de medezeggenschap is geheel in geest met de AnnemiekKoremansPrijs.

Over de Annemiek Koremansprijs

De Annemiek Koremansprijs wordt tweejaarlijks door het LSR uitgereikt aan een persoon of groep die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor medezeggenschap via de cliëntenraad in zorg en welzijn. De inzet kenmerkt zich door activiteiten die zich richten op het bevorderen van collectieve medezeggenschap en onderlinge solidariteit.

De prijs is vernoemd naar Annemiek Koremans wegens haar enorme inzet voor collectieve medezeggenschap. Koremans  heeft de afgelopen jaren vele functies binnen de medezeggenschap bekleed als voorzitter van de cliëntenraad van Sophia Revalidatie, voorzitter van het  Platform Gehandicapten Westland en lid van de cliëntenraad van verzorgingshuis De Terwebloem, lid van het consumentenpanel Regiotaxi Stadsgewest Haaglanden, vertrouwenspersoon voor cliënten met een lichamelijk beperking van de gemeente, woningbouwcorporaties, Vitis Welzijn, zorgorganisaties in Westland en regio. Verder was zij van 2004 tot voorjaar 2013 voorzitter van de raad van toezicht van het LSR.

Delen op social media

Over de auteur