Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Het wetsvoorstel Wmcz 2018 is op 20 november 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. In vervolg daarop heeft de Eerste Kamercommissie voor VWS voorgesteld het voorbereidend onderzoek Wmcz 2018 te houden op 15 januari 2019.

Met een lange aanloop is dan nu het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) aangenomen door de Tweede Kamer en ligt het wetsvoorstel voor aan de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer lagen naast het wetsvoorstel zelf ook stemming over voorstellen tot wijzigingen en moties voor. Het wetsvoorstel wordt nog in overeenstemming met stemmingsuitslagen van de amendementen en moties gebracht.

Nalezen amendementen en moties

De stukken wetsvoorstel, amendementen en moties kunt u nalezen via de webpagina Tweede Kamer over de Wmcz 2018

Nieuwsbericht LSR over stemming Tweede Kamer (20 november 2018)

Stemmingsoverzicht Tweede Kamer t.b.v. commissie VWS (20 november 2018)

Achtergrondinformatie: Een compleet overzicht (nieuwsberichten, artikelen, wetten en wetsvoorstellen, onderzoeken en andere documenten) van de ontwikkelingen t.a.v de wetgeving cliëntenraden van 2008 tot actuele informatie nu.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief