Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Wmcz 2018 in Staatsblad – definitief per 1 juli 2020
De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 komt er nu echt aan. Zowel de wet als het Besluit Wmcz 2018 over de reikwijdte van de wet zijn gepubliceerd in de Staatskrant. De Wmcz 2018 wordt daarmee definitief van kracht per 1 juli 2020.

De Wmcz 2018 is op 20 maart 2020 in het Staatsblad gepubliceerd. Daarmee is de wet definitief van kracht per 1 juli 2020.

Reikwijdte Wmcz 2018

Bij de Wmcz 2018 hoort een algemene maatregel van bestuur (amvb) over de reikwijdte van de wet en de inperking van verplichting voor het instellen van een cliëntenraad. Dit besluit is  op 27 januari in het Staatsblad gepubliceerd.

Medezeggenschapsregeling

De Wmcz 2018 bepaalt dat zorgaanbieder en cliëntenraden een medezeggenschapsregeling opstellen. Dit kan tot uiterlijk een half jaar na inwerkingtreding van de Wmcz 2018.  De medezeggenschapsregeling is een belangrijk document dat zorgvuldig moet worden opgesteld. Het LSR is met de brancheorganisaties van zorgaanbieders in de curatieve zorg en gehandicaptenzorg in overleg om model-medezeggenschapsregelingen en model-bekostigingsregelingen tot stand te brengen die de cliëntenraden en bestuurders kunnen gebruiken. Door de coronacrisis loopt dit iets vertraging op. De verwachting is dat die voor de eerstelijn eind maart klaar is. Die van de curatieve- en gehandicaptenzorg eind april.

Informatie en advies

Speciaal voor cliëntenraden een handzame brochure (40 pag.) met overzichten van verschillen tussen de huidige wet en de Wmcz 2018, verschillen in de procedures, rechten en plichten, een stappenplan medezeggenschapsregeling en informatie over ondersteuning van de cliëntenraad. Met deze brochure heeft u de basis van de Wmcz 2018 op een rij. LSR-brochure basisinformatie Wmcz 2018
Ook heeft het LSR een handige bewaarkaart met advies- en instemmingsrechten én voorbeelden ontwikkeld. Deze kunt u bestellen via de webwinkel of – voor leden van het LSR – downloaden via de Kennisbank

Vragen over de Wmcz 2018, de voorbereidingen of het werk van de cliëntenraad? Informatie of advies over de implementatie van de nieuwe wet? Neem contact op met adviespunt@hetlsr.nl, 030 – 299 00 04 of info@hetlsr.nl, 030 293 76 64

Nieuwsbrief Wmcz 2018 gepubliceerd in Staatsblad: ingangsdatum 1 juli 2020

Achtergrondinformatie Wmcz 2018

Besluit van 14 maart 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (20 maart 2020 gepubliceerd in Staatsblad)

Besluit van 13 januari 2020, houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad (Besluit Wmcz 2018). (27 januari 2020 gepubliceerd in Staatsblad)

Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad (Besluit Wmcz 2018) (24 januari 2020 gepubliceerd in Staatsblad)

Achtergrondinformatie Wmcz 2018: Een compleet overzicht (nieuwsberichten, artikelen, wetten en wetsvoorstellen, onderzoeken en andere documenten) van de ontwikkelingen t.a.v de wetgeving cliëntenraden van 2008 tot actuele informatie nu.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief