Het LSR

Sterk in medezeggenschap

  • Contrast
  • Layout
  • Tekstgrootte

Het LSR en andere betrokken organisaties hebben het nieuwe wetsvoorstel ‘Cliënt en Kwaliteit’ van het ministerie van VWS afgewezen. Na overleg met het ministerie hebben tien clientenorganisaties in een gezamenlijke brief aan het ministerie een reactie op het voorstel gegeven.

Het wetsvoorstel
Het voorstel van het ministerie is om een aantal wetten in de zorgsector waaronder de Wmcz, de Wet Klachtrecht, de WTZi, de kwaliteitswet en de WGBO, onder één nieuwe brede cliëntenwet te laten vallen. Hierover hebben het LSR en andere cliëntenorganisaties, brancheorganisaties beroepsorganisaties en verzekeraars overleg met het ministerie van VWS. Al eerder, in oktober 2007, heeft het LSR haar mening hierover in een brief aan het ministerie verwoord.

Het LSR vindt kort samengevat dat:

 • met de huidige voorstellen de zorgconsumentenwet niets toevoegt aan de rechtspositie van cliënten en op sommige punten haar rechtspositie zelfs dreigt te verzwakken;
 • de cliëntenraad als instrument om de versterking van de positie van de cliënt te organiseren ook binnen de curatieve sector behouden en versterkt moet worden;
 • de positie van cliëntenraden ook in de caresectoren (gehandicaptensector, verpleging & verzorging en GGZ) verder moet worden verstevigd. En dat op lokaal niveau clientenraden behouden moeten blijven;
 • er voortgebouwd moet en kan worden op bestaande beleidslijnen in plaats van een brede nieuwe wet te introduceren;
 • het klachtrecht laagdrempeliger moet worden en van de wet ook een preventieve werking uit moet gaan door de clientvertrouwenspersoon te veranker in de klachtwet.

Vervolg
Na overleg met het ministerie is afgesproken dat alle betrokken organisaties voor 30 januari met een reactie komen. Vervolgens zal het ministerie zich verder beraden en zullen verdere gesprekken met het veld volgen, het LSR is hier uiteraard nauw bij betrokken.

Brieven
Gezamenlijke brief cliëntenorganisaties aan ministerie VWS 29 januari 2008
Brief LSR aan ministerie VWS 18 oktober 2007

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief