Meer dan 145 workshops en activiteiten rond de nieuwe wet!

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari dit jaar van kracht. Wat betekent deze wet voor mensen met een verstandelijk beperking of een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, NAH, Korsakov, Huntington en hun naasten? En voor cliëntenraden? U hoort er alles over tijdens de Week van de Wet zorg en dwang van 28 september tot 3 oktober. 

Tijdens de Week van de Wet zorg en dwang organiseert het ministerie van VWS samen met experts in het hele land meer dan 145 activiteiten over deze nieuwe wet. De activiteiten, waaronder workshops, trainingen en webinars, zijn ontwikkeld voor cliënten, hun naasten en cliëntenraden. Bezoek voor meer informatie en aanmelden de website dwangindezorg.nl.

Uitgelichte activiteiten voor cliënten(raden)

In de Week van de Wet zorg en dwang zijn er nuttige trainingen voor cliëntenraden en kunnen cliënten en cliëntenraden het spel ‘de Wensweg’ spelen. Zo leren ze waarvoor ze een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd kunnen inschakelen, en hoe deze hen ondersteunt. Daarnaast zijn er gratis placemats te bestellen waarin via tekeningen de rol van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd wordt uitgelegd.

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

De Wet zorg en dwang is bedoeld om de positie van cliënten te versterken en te beschermen. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd speelt hierbij een belangrijke rol. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en ondersteunt cliënten wanneer zij vragen of klachten hebben over onvrijwillige zorg. Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen gratis gebruikmaken van deze ondersteuning.

Vier organisaties bieden cliëntenvertrouwenspersonen Wzd aan: het LSR, Zorgstem, Quasir en Zorgbelang. De ondersteuning is verdeeld per regio. Vanuit het LSR en onze collega-organisaties geven de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd desgewenst presentaties aan cliënten, mantelzorgers, naasten en vertegenwoordigers van cliënten. In welke situaties is er sprake van onvrijwillige zorg? Hoe ondersteunen cliëntenvertrouwenspersonen Wzd cliënten? En wat kunnen ze zoal voor hen en hun naasten betekenen? Ze vertellen u er graag meer over. Ook ná deze Week van de Wzd.

Delen op social media