Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Toepasselijkheid

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de Stichting LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap, hierna te noemen: het LSR. Door het plaatsen van een bestelling accepteert de koper deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Definities

  • LSR: de leverancier van het artikel.
  • Koper: degene die opdracht geeft tot het leveren van een artikel uit de webshop van het LSR of enige andere aan LSR verbonden internetsite, danwel degene die rechtstreeks bij LSR koopt (bijvoorbeeld op een beurs).
  • Ontvanger: degene bij wie het artikel wordt afgeleverd.
  • Schriftelijk: per e-mail of per brief.
  • Bestelprocedure: de procedure die door de koper wordt doorlopen om tot een bestelling bij het LSR te komen. Omwille van de overzichtelijkheid is de bestelprocedure separaat opgenomen in de webshop, niettemin is deze procedure onlosmakelijk verbonden aan de verkoopvoorwaarden van het LSR.

Verzending

Bij het verzenden kunt u aangeven of de cliëntenraad van uw organisatie lid is. Het LSR controleert uw gegevens en past eventueel de kosten daarop aan. Via PostNL Post of PostNL Pakketservice worden uw bestelde producten binnen enkele werkdagen verstuurd.

Betalen

De factuur wordt apart verzonden. Het LSR hanteert aparte prijzen voor leden en niet-leden. Bijkomende kosten voor niet-leden zijn administratiekosten. Deze zijn niet vermeld in de bestellijst. Bijkomende kosten voor leden en niet-leden zijn de verzendkosten. Deze worden apart berekend volgens de tarieven van PostNL Post en PostNL pakketservice en zijn afhankelijk van de hoeveelheid en het gewicht.

Privacy

Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het behandelen van uw bestelling en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Toepasselijk recht

Het LSR heeft te allen tijde het recht deze Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen. De op de datum van plaatsen van de bestelling op de internetsite vermelde Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
De overeenkomst tussen koper en LSR wordt beheerst door Nederlands recht.
Eventuele geschillen naar aanleiding van- of voortvloeiend uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens het (dwingend) recht bevoegde rechter.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief