Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

Het voorstel voor de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) is door de koningin aangeboden aan Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bundelt een aantal wetten waarin de rechten van cliënten en de bijbehorende verplichtingen voor zorgaanbieders zijn vastgelegd. Ook de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen valt hieronder. De Tweede Kamer beslist of het wetsvoorstel al dan niet controversieel verklaard wordt en behandeld zal worden in de volgende kabinetsperiode.

De tekst Wcz
H5, paragraaf 1, artikel 31-41 handelt over cliëntenraden

Memorie van Toelichting

Wcz nader rapport
Schrijven van minister Klink over aanleiding en noodzaak Wcz

Publieksversie Wcz – ministerie van VWS

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief