Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Eigen ondersteuningsbudget voor cliëntenraden…

Patiënten moeten meer zeggenschap krijgen over de zorg. Om dat te bereiken vragen VVD en PvdA aan het kabinet om de positie van cliëntenraden te versterken. De twee partijen willen dat de cliëntenraden een eigen budget krijgen. Dat kan besteed worden aan scholing of om kennis van buitenaf in te huren.

Om dat budget voor de cliëntenraden mogelijk te maken, wil de PvdA instellingen verplichten om een vast percentage van de bestuurskosten aan de raden te geven. De VVD wil dat de minister eerst met de sector gaat praten om ze te overtuigen om dit vrijwillig te doen.

PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester zegt dat patiënten als beste weten wat goed is voor een zorginstelling, maar dat hun adviezen en opmerkingen te vaak in de wind worden geslagen. “Ze moeten daarom zelf extern advies kunnen inwinnen of scholing kunnen krijgen”, zegt Bouwmeester. “Dan worden ze een serieuze gesprekspartner voor de raad van bestuur en de raad van toezicht.”

Interessant

PvdA-staatssecretaris Van Rijn noemt het een interessant idee. “In de verpleeghuiszorg streef ik naar kwaliteit door de ogen van de cliënt. Dan zijn goedwerkende cliëntenraden onmisbaar”, zegt Van Rijn. De staatssecretaris heeft in een beleidsplan eerder al gepleit voor het versterken van de raden.

Bron: nos.nl

Achtergrondinformatie wetgeving cliëntenraden

Brief LSR aan Tweede Kamer (16 maart 2015)

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief