Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

De cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (CVP Wzd) moeten vrije toegang krijgen tot álle cliënten die met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname te maken hebben. Hoewel cliënten hier volgens de wet recht op hebben, is dit in de praktijk nog niet geregeld. Hierdoor blijven groepen cliënten verstoken van een bezoek van een cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Het LSR schreef hierover samen de andere drie CVP Wzd-aanbieders (Adviespunt Zorgbelang, Zorgstem en Quasir) een brief aan de leden van de Tweede kamer. Gezamenlijk pleiten we voor ingrijpen door VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij zorgorganisaties die cliënten vertrouwenspersonen Wzd de toegang tot cliënten weigeren.

Rechtsbescherming cliënten

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 van kracht. Deze wet regelt de rechtsbescherming van cliënten die met onvrijwillige zorg of opname te maken hebben. Essentieel onderdeel van de Wzd is dat alle cliënten die in de Wzd genoemd worden recht hebben op ondersteuning door een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Deze cliëntenvertrouwenspersoon moet vrije toegang hebben tot deze cliënten, zodat iedere cliënt de kans heeft om een vraagstuk rondom (mogelijke) onvrijwillige zorg met deze onafhankelijke functionaris te bespreken. Op dit moment is dit niet het geval.

Locatieregister

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd mag in de praktijk alleen op bezoek bij cliënten die zorg ontvangen op een zorglocatie die is ingeschreven bij het zogeheten ‘locatieregister Zorg en Dwang’. Krijgt eenzelfde cliënt zorg door een aanbieder die hier niet is ingeschreven, dan ziet deze geen cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Want de cliëntenvertrouwenspersoon heeft op deze locaties geen toestemming om cliënten te bezoeken, terwijl ook op deze locaties regelmatig sprake is van onvrijwillige zorg.

Brief en voorlichtingsbijeenkomst

In de brief aan de Tweede Kamer roepen het LSR en de andere CVP Wzd-aanbieders de Kamerleden op om een eind te maken aan de rechtsongelijkheid onder cliënten. Daarnaast organiseren we op donderdagmiddag 28 oktober een voorlichtingsbijeenkomst voor Kamerleden en pers waar ook cliëntenvertrouwenspersonen, cliënten en hun vertegenwoordigers aanwezig zullen zijn. Deze bijeenkomst vindt plaats in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Updates

Online oproep van de vier CVP Wzd-aanbieders (28-10-2021)

Meer informatie

Via de onderstaande links vindt u meer informatie over de Wet zorg en dwang en het werk van de aanbieders en cliëntenvertrouwenspersonen Wzd.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief