We hebben een meningsverschil met de bestuurder over de hoogte van het budget van de cliëntenraad. Om goed te functioneren hebben we meer geld nodig dan de bestuurder wil geven. Hebben we hier verzwaard adviesrecht over?

In de Wmcz staat bij artikel 2.2.b dat de zorgaanbieder een regeling moet opstellen over: ‘de materiële middelen waarover de cliëntenraad ten behoeve van zijn werkzaamheden kan beschikken’. Deze regeling moet zo zijn dat dat de cliëntenraad op basis daarvan redelijkerwijs in staat moet zijn om zijn taak uit te voeren (artikel 2.3).

Het vaststellen en wijzigen van deze regeling valt onder het verzwaard adviesrecht volgens Wmcz artikel 3.1.l. Dit betekent dat de zorgaanbieder geen besluit mag nemen als de cliëntenraad daarover negatief heeft geadviseerd, tenzij de (Landelijke) Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) heeft geoordeeld dat hij het besluit in redelijkheid wel kan nemen (artikel 4.2 Wmcz). Bij de beoordeling van een dergelijk besluit kijkt de commissie of deze voldoet aan het wettelijke criterium van artikel 2.3 van de Wmcz.

In het verleden heeft de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) een uitspraak gedaan bij een vraag van een cliëntenraad over de hoogte van het budget. De LCvV keek toen vooral naar de onderbouwing van de cliëntenraad voor het gevraagde bedrag en naar de onderbouwing van de zorgaanbieder
waarom hij het bedrag te hoog vond.

Delen op social media