Wij zijn een privé kliniek en we willen graag een cliëntenraad oprichten. Vanuit de Wmcz hoeft een privé kliniek geen cliëntenraad te hebben. Kunnen we de raad toch de rechten geven uit de Wmcz? En is dat dan rechtsgeldig?

Dat kan inderdaad. Als een zorgaanbieder niet onder de Wmcz valt kan de zorgaanbieder besluiten een cliëntenraad in te stellen en aan die cliëntenraad alle bevoegdheden van de Wmcz toekennen. Net zoals een zorgaanbieder nu ook extra bevoegdheden kan toekennen aan de cliëntenraad.

Spreek schriftelijk met elkaar af dat de cliëntenraad alle bevoegdheden heeft volgens de Wmcz. De adviesprocedures zijn dan rechtsgeldig.

Delen op social media