Een cliëntenraadslid heeft een ingezonden brief naar de krant gestuurd waarin hij vertrouwelijke informatie gebruikt. Ons vertrouwen hem is hierdoor beschadigd. Gesprekken hebben niets opgelost. Wat kunnen wij nu doen?

Als het vertrouwen van de cliëntenraad in deze persoon geschonden is kan de cliëntenraad het cliëntenraadslid schorsen. Voordat de raad hiertoe overgaat moet het cliëntenraadslid gelegenheid hebben gekregen om uitleg te geven en zich tegen de schorsing te verdedigen. Over het algemeen wordt een lid eerst
voor drie maanden geschorst. Na die drie maanden wordt besloten of het geschorste lid wordt ontslagen.

Zowel over het besluit tot schorsing als over het ontslag wordt in de raad gestemd. Deze stemming is schriftelijk en het besluit kan worden genomen als minimaal twee derde van de raadsleden voor het besluit stemt.

Als het goed is staan in het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad bovenstaande stappen beschreven.Mocht dit niet zo zijn dan kunt u op het ledendeel van de website van het LSR het voorbeeld huishoudelijk
reglement downloaden. Hierin staat bij artikel 8 beschreven hoe de procedure in het reglement kan worden opgenomen.

Delen op social media