Een vertegenwoordiger van een cliënt heeft een OTS (onder toezichtstelling van de kinderrechter). Mag zij nog wel lid zijn van de cliëntenraad volgens wettelijke richtlijnen?

Niet de ouders worden onder toezicht gesteld, maar het kind. De ouders houden bij een OTS het gezag over hun kind, maar dit is in die zin beperkt dat zij zich moeten laten begeleiden door de gezinsvoogd. Omdat de ouders het gezag behouden zijn zij wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Als in het instellingsbesluit staat dat wettelijke vertegenwoordigers lid mogen worden van de cliëntenraad, voldoen ze daaraan. Als ouders het gezag is ontnomen zijn ze geen wettelijk vertegenwoordiger meer.

Tip:
Het is handig om voor de cliëntenraad een profiel op te stellen waaraan een lid moet voldoen. Hierbij moet u vanuit de wet rekening houden met de bepalingen dat de leden redelijkerwijs representatief moeten zijn voor de cliënten en redelijkerwijs in staat moeten worden geacht hun gemeenschappelijke belangen te behartigen. Verder kunt u zelf aangeven waaraan iemand moet voldoen om actief te zijn in de cliëntenraad.

Delen op social media