We willen de zittingstermijnen voor de leden van de cliëntenraad veranderen. Dit moet dan worden aangepast in het instellingsbesluit. Mogen we dit eenzijdig aanpassen?

Het instellingsbesluit kan niet eenzijdig door de raad aangepast worden. Het instellingsbesluit is opgesteld door de zorginstelling bij de oprichting van de cliëntenraad. In het instellingsbesluit staan de afspraken die bij de oprichting genomen zijn zoals: uit hoeveel leden de cliëntenraad bestaat, hoe de cliëntenraad is samengesteld, hoe de leden worden benoemd, op welke manier de cliëntenraadsleden worden geselecteerd, wanneer een lidmaatschap eindigt en welke voorzieningen de cliëntenraad tot zijn beschikking krijgt.

De cliëntenraad kan wel voorstellen de zittingstermijnen te wijzigen door een ongevraagd verzwaard advies procedure te starten. Een wijziging van het instellingsbesluit is verzwaard adviesgeldig (artikel 3.1.L van de Wmcz). Als de cliëntenraad ongevraagd advies geeft over een onderwerp waarvoor het verzwaard adviesrecht geldt, is dezelfde procedure als bij gevraagd advies van toepassing.

Als de zorgaanbieder niet het advies van de cliëntenraad wil overnemen dan moet hij dit voorleggen aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV stelt dan vast of de zorgaanbieder niet aan het advies van de cliëntenraad gehoor hoeft te geven. Overigens staat in het instellingbesluit ook opgenomen of de organisatie een eigen commissie van vertrouwenslieden heeft of gebruik maakt van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.

Delen op social media