In ons ziekenhuis wordt ggz-zorg door kinderartsen aan ADHD-patiënten gegeven. Deze zorg valt onder de Wet Jeugdzorg. Moet voor deze doelgroep een eigen cliëntenraad worden opgericht of volstaat een aandachtsfunctionaris in de bestaande cliëntenraad?

Een cliëntenraad is volgens de medezeggenschapsparagraaf uit de Jeugdwet verplicht wanneer er meer dan tien ‘jeugdhulpverleners’ werkzaam zijn. Valt de ggz-jeugdafdeling van het ziekenhuis onder deze drempel, dan is de medezeggenschapsparagraaf niet van toepassing en hoeft er geen cliëntenraad te worden ingesteld voor deze patiënten.

Is het aantal jeugdhulpverleners hoger dan tien, dan moet een cliëntenraad worden ingesteld. Dit is dan een lokale raad van het ziekenhuis. De regels over medezeggenschap uit de Wmcz en uit de Jeugdwet zijn bijna identiek. Als er een cliëntenraad wordt ingesteld is het handig om te bepalen welke onderwerpen bij deze raad worden gelegd en welke onderwerpen bij de cliëntenraad van de rest van het ziekenhuis.

Delen op social media