Bij onze organisatie worden twee cliëntenraden van twee woonlocaties samengevoegd omdat er een tekort aan leden is. Waar moeten we op letten?

Bij het samenvoegen van twee cliëntenraden is het goed om duidelijke afspraken te maken en deze afspraken ook schriftelijk vast te leggen. De samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement van de nieuwe raad moeten gemaakt worden. Ook moeten beide achterbannen geïnformeerd worden over het samengaan van de raden en waar ze nu terecht kunnen met vragen of opmerkingen.

Voor de samenstelling van de raad is het belangrijk dat de verdeling van het aantal cliënten uit beide locaties gelijk is. Anders kan de ene locatie een grotere stem krijgen in de raad dan de andere locatie.

Verder is het goed om naar de onderwerpen te kijken die besproken worden. Deze onderwerpen moeten voor beide locaties gelden om ervoor te zorgen dat u praat over de veranderingen die in uw eigen locatie plaats vinden. Locatiespecifieke zaken kunnen beter apart besproken worden.

De gesprekspartner (bestuurder) moet gemachtigd zijn om beslissingen te nemen over beide locaties zodat beslissingen genomen kunnen worden zonder dat het nog voorgelegd moet worden aan een ander.

Een laatste tip is om na 1 jaar te evalueren of het samengaan van beide raden goed werkt en of het bevalt.

Delen op social media