Bij onze revalidatie instelling willen ze cliënten cashless laten betalen in het restaurant en de winkel. De bestuurder wil dat alle betalingen met betaalpasjes worden gedaan. Veel mensen kunnen helemaal niet met pasjes werken. Wat kunnen we doen?

Een andere manier van betalen in het restaurant of de winkel is een regeling voor cliënten. In de wet Wmcz valt dat onder artikel 3.1.L. Dat betekent dat de cliëntenraad hierover verzwaard adviesrecht heeft. Als de cliëntenraad geen adviesvraag heeft gekregen en de regeling is nog niet ingevoerd, kan de cliëntenraad aan de bestuurder vragen om de adviesvraag en aangegeven dat het verzwaard advies is.

Als de bestuurder het besluit al genomen heeft kan de cliëntenraad nietigheid inroepen. Dit kan één maand nadat de bestuurder het besluit heeft medegedeeld of dat de cliëntenraad merkt dat de regeling wordt ingevoerd. Mocht de regeling al zijn ingevoerd en de cliëntenraad weet het al langer dan één maand, dan kan de raad een ongevraagd advies geven. Dit ongevraagde advies moet op dezelfde manier behandeld worden als het gevraagde advies.

Bij het bespreken van het advies met de bestuurder kan de raad aangeven welke problemen zij zien bij het cashless betalen. En de raad kan vragen welke andere betalingsmogelijkheden onderzocht en overwogen zijn.

Delen op social media