De cliëntenraad kan ongevraagd advies geven. Kan een ongevraagd advies ook een verzwaard advies zijn?

Ja, dat kan. Wel is het zo dat de wettekst in artikel 3 lid 3 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) hierover niet duidelijk is. Uit de memorie van toelichting van de Wmcz blijkt dat wanneer een cliëntenraad een ongevraagd advies geeft deze op dezelfde manier behandeld moet worden als een gevraagd advies. Geldt dit dan ook voor een verzwaard advies? Ja, dat blijkt uit de Handelingen van de Eerste Kamer.

Dus wanneer de cliëntenraad een ongevraagd advies geeft over bijvoorbeeld voeding, het veiligheidsbeleid of kwaliteitsonderzoek is het de bedoeling dat de overlegpartner het advies behandelt als een verzwaard advies. Benoem dit ook als cliëntenraad in de briefwisseling met de overlegpartner.

Delen op social media