Heeft de cliëntenraad recht om toegang te hebben tot intranet van de instelling?

In de wet (Wmcz) staat niet beschreven dat de cliëntenraad recht heeft om toegang te hebben tot intranet. Er is wel het recht op informatie. Dit staat zowel in artikel 5 als artikel 9 van de wet. Over hoe die informatie bij de cliëntenraad komt staat in artikel 9 dat de stukken voor cliënten ter inzage gelegd moeten worden en op verzoek afschriften verstrekt moeten worden.

Ook in de samenwerkingsovereenkomst van de cliëntenraad staat (als het goed is) iets opgenomen over afspraken hoe informatie bij de cliëntenraad komt en welke stukken jullie zouden moeten krijgen. Hier kan wel aangegeven staan dat dit bij jullie via intranet gaat. Dat zou je even na moeten kijken.

Uiteraard is het heel handig om de informatie waar de cliëntenraad recht op heeft op intranet te zetten. Dat is gemakkelijk zowel voor de raad als voor diegene die voor de verspreiding van de stukken moet zorgen.

Delen op social media