De cliëntenraad wil het bindend voordracht recht voor een lid van de Raad van Toezicht veranderen in een adviesfunctie bij elke benoeming. Mag dat en is dat een uitbreiding van onze invloed?

Het is mogelijk om het recht tot bindende voordracht voor een lid van de Raad van Toezicht in te ruilen voor advies op alle leden van de Raad van Toezicht. Dit is echter geen uitbreiding van de invloed die u heeeft.

De Wmcz geeft de cliëntenraad het recht ten minste 1 lid voor de Raad van Toezicht bindend voor te dragen. Dit betekent dat de cliëntenraad zelf iemand kan werven en selecteren en voordragen als lid. Voor de profielschets gebruikt de cliëntenraad de algemene profielschets voor een lid van de Raad van Toezicht en voegt eigen criteria en wensen toe. De Raad van Toezicht kan alleen een kandidaat afwijzen wanneer deze niet voldoet aan de algemene profielschets. Het doel van dit recht is om het cliëntenperspectief ook binnen het hoogste bestuursorgaan te verankeren. Veel mensen zeggen immers vanuit cliëntenperspectief te denken en te handelen, terwijl de praktijk uitwijst dat het niet eenvoudig is om telkens weer de vraag te stellen wat een beleidskeuze voor cliënten betekent.

Wanneer de cliëntenraad adviesrecht heeft over alle leden van de Raad van Toezicht dan kan de Raad van Toezicht het advies van de cliëntenraad te allen tijde gemotiveerd naast zich neerleggen. De kans dat er voor ‘eigen’ kandidaten gekozen wordt is groter en de kans dat het cliëntenperspectief verankerd is binnen de Raad van Toezicht kleiner. Alleen de tekst dat alle kandidaten het cliëntenperspectief vertegenwoordigen binnen de raad van Toezicht geeft geen zekerheid dat dit ook gebeurt en de cliëntenraad heeft daar geen of minder zicht op.

 

Delen op social media