In de Wmcz staat dat de cliëntenraad advies mag geven over de begroting. Als we positief advies geven over de begroting geven we daarmee dan indirect ook positief advies over de plannen die ten grondslag liggen aan de begroting?

In de Wmcz artikel 3.1.g staat dat de cliëntenraad het recht heeft om advies te geven over de begroting. De begroting bestaat uit een financiële verantwoording van de beleidsplannen van de organisatie voor het komende jaar. Als de cliëntenraad een positief advies geeft over de begroting, wil dat niet zeggen dat de bestuurder de plannen die daaraan ten grondslag liggen ten uitvoer kan brengen zonder de cliëntenraad hierbij te betrekken.

Gedurende het jaar neemt de bestuurder naar aanleiding van de beleidsplannen voorgenomen besluiten. Deze voorgenomen besluiten moeten aan de cliëntenraad worden voorgelegd als gewoon of verzwaard advies.

Delen op social media