We hebben het jaarplan van de organisatie ter informatie voorgelegd gekregen. Hebben we hier geen adviesrecht op?

In het jaarplan staan de doelstellingen en plannen voor het komende jaar. De organisatie hoeft het jaarplan als geheel niet ter advisering voor te leggen aan de cliëntenraad. De afzonderlijke plannen die in het jaarplan staan, kunnen wel gewoon of verzwaard adviesplichtig zijn. De bestuurder zal, zodra er sprake is van een voorgenomen besluit, de cliëntenraad om advies of verzwaard advies vragen.

Het is wel aan te raden het jaarplan ter informatie te vragen aan de bestuurder. De cliëntenraad weet dan welke adviesvragen er komend jaar zullen worden voorgelegd en kan zich daarop voorbereiden. Ook kan de cliëntenraad plannen uit het jaarplan eventueel opnemen in het eigen werkplan van de raad.

Delen op social media