Onze cliëntenraad heeft ter informatie het toepassingsbeleid inzake cameratoezicht gekregen. De beleidsmedewerker ziet geen formele grondslag in de Wmcz om dit ter advisering voor te leggen. Heeft de cliëntenraad geen recht op advisering?

Of adviesrecht van toepassing is, hangt af van het doel van het toepassingsbeleid. Vaak is cameratoezicht bedoeld om veiligheid te creëren of te versterken. Wanneer cameratoezicht onderdeel is van het veiligheidsbeleid van de organisatie, dan is de bestuurder verplicht het toepassingsbeleid als verzwaard advies voor te leggen aan de cliëntenraad volgens artikel 3.1.i van de Wmcz.

Voor informatie over cameratoezicht zijn op internet twee interessante brochures te vinden, namelijk: Handreiking cameratoezicht en cameraregistratie in ziekenhuizen van de CAOP uit 2012 en Handreiking cameratoezicht en beeldopnamen van de NVZ uit 2004. De brochures kunt u vinden op de websites: www.veiligezorg.nl en www.privacyindezorg.nl

Beide brochures kunt u ook opvragen bij de helpdesk van het LSR.

Delen op social media