Het LSR

Sterk in medezeggenschap

De cliëntenraad krijgt soms de vraag van een cliënt of hij of zij de vergadering een keer mag bijwonen. Zijn de vergaderingen van de cliëntenraad openbaar en moet de raad dit altijd toestaan?

In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 staat niet dat de vergaderingen van de cliëntenraad openbaar zijn. Maar contact met de achterban is belangrijk voor de cliëntenraad en daarom is het logisch om de vergaderingen in principe open te stellen voor de achterban om bij te wonen. Structureel bijwonen is echter ongebruikelijk. De cliëntenraad kan daar voorwaarden aan stellen en deze vastleggen in het huishoudelijk reglement.

Voorbeelden van deze voorwaarden kunnen zijn: • Vooraf aanmelden bij de voorzitter van de cliëntenraad. • Een maximaal aantal keer per jaar vaststellen waarop de vergadering bijgewoond kan worden.  Eventueel met instemming van de cliëntenraad vaker. • De vergadering bijwonen wanneer er een onderwerp wordt besproken dat een bepaalde groep  cliënten direct aangaat. De bezoekers kan eventueel spreekrecht worden verleend, stemrecht hebben  zij echter niet.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief