Na de fusie worden twee cliëntenraden samengevoegd tot één cliëntenraad. Hoe zit het dan met de zittingstermijnen? Neemt iedereen zijn oude zittingstermijnen mee of gaan we beginnen met nieuwe zittingstermijnen?

Als twee cliëntenraden worden samengevoegd tot één nieuwe cliëntenraad zijn er twee mogelijkheden voor het omgaan met de zittingstermijnen van de leden.

1. Er is een nieuwe zittingsduur maar de oude zittingstermijnen van alle leden tellen mee. De leden gaan uit de cliëntenraad nadat ze de (nieuwe) totale tijd in de raad hebben gezeten.

2. De gehele raad begint opnieuw met nieuwe zittingstermijnen.

In de nieuwe medezeggenschapsregeling wordt zowel de nieuwe zittingsduur als de overgangsregel opgenomen. Voorbeeldtekst overgangsregel: ‘Bij de bepaling van de maximale zittingsperiode telt de periode waarin een lid zitting heeft gehad in een andere cliëntenraad die door de zorgaanbieder of een rechtsvoorganger van de zorgaanbieder is ingesteld mee/niet mee (maak een keuze).

Delen op social media