Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Het ministerie van VWS heeft het advies van de Raad van State in december ontvangen en is nu bezig het advies te verwerken. Het ministerie zal een voorstel doen aan ministerraad om al dan niet een aanpassing te maken in het wetsvoorstel van de Wcz. Zodra de ministerraad een besluit heeft genomen gaat het wetsvoorstel Wcz richting de Tweede Kamer.

Volgens de laatste berichten zal het wetsvoorstel medio maart, april 2010 naar de Tweede Kamer gaan. Op dat moment wordt alles openbaar en kan iedereen bij de kamerleden gaan lobbyen voor een aanscherping van de wet. Na de Tweede Kamer volgt de weg naar de Eerste Kamer. Het streven blijft de wet per 1 januari 2011 in werking te laten treden. Het LSR houdt er rekening mee dat deze termijn niet gehaald zal worden vanwege het tijdspad dat nodig is voor het traject langs de Eerste en Tweede Kamer.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief